Muutos on mahdollisuus ja education meets technology keväällä 2019

12.09.2019

Varialaiset kävivät esittelemässä omia digijuttujaan ja ottamassa oppia muilta viime keväänä ITK2019-konferenssissa 20.-22.3.2019 ja Kohtio 2019 -konferenssissa 11.-12.4.2019 Hämeenlinnassa. Molemmat reissut olivat onnistuneita!

ITK2019 -konferenssin aiheena oli: Muutos on mahdollisuus!

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa –konferenssissa oli tänä vuonna Variasta kaksi foorumiesitystä ja yksi posteri. Foorumiesityksissä kerrottiin Varian OPA-välineen eli digitaalisen etenemisen seurannan, ohjauksen ja palautteen annon pilotoinneista kahdesta eri näkökulmasta. Ravintola- ja catering-alan kokeilussa kerrottiin palvelumuotoilusta, joka tuo sovellusten käyttöönottoon yhteiskehittämistä ja käyttäjälähtöisyyttä. Rakennusalan kokeilussa keskityttiin sovelluksen käyttöön käytännön työtehtävien tukemisessa ja seuraamisessa. Posterissa esiteltiin Varian pelillistä digipäivää eurooppalaisille opettajille Erasmus+-koulutuksissa.

Konferenssin koko ohjelma ja Varian foorumiesitysten laajemmat kuvaukset löytyvät täältä: https://itk-konferenssi.fi/images/Aineistot/ITK2019-julkaisu.pdf

FOORUMIESITYKSET

Palvelumuotoilulla ryhtiä digisovelluksen testaamiseen ja käyttöönottoon, CASE Digisovellus ravintola- ja cateringalan TOP-jaksolla. Immonen Milma, Taivalantti Kati ja Ukonaho Tarja, Vantaan ammattiopisto Varia

Olemme testaamassa, kuinka digitaalinen oppimisen etenemisen seuranta käytännössä toteutetaan. Prosessia viedään eteenpäin palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntämällä. Painotus on käyttäjälähtöisyydessä ja yhteiskehittämisessä. Ensisijaiset käyttäjäryhmät ovat opettajat, opiskelijat ja työpaikkaohjaajat. Yhteiskehittämisen pohjalta rakennetaan erilaisia esimerkkipolkuja sovellusten hyödyntämisestä.

Digitaalinen seuranta tekee tutkinnon rakenteen ja oman oppimisen etenemisen näkyväksi sekä opiskelijalle, mutta myös työpaikkaohjaajalle. Vastuuopettaja on paremmin selvillä opiskelijan etenemisestä ja työelämässä oppimisesta sovellusten kautta. Mahdollisiin pulmatilanteisiin pystytään tarttumaan entistä nopeammin. Jatkuvan palaute ja yhteydenpito tiivistävät opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyötä ja tekevät tästä ennen kaikkea joustavampaa. Sekä opettajan että työpaikkaohjaajan ajankäyttö tehostuu, kun palautteen antaminen ja seuranta eivät ole aikaan ja paikkaan sidottuja.

Digiä ummikoille – oppimisen etenemisen seuranta raksalla. Huittinen Liisa ja Pääkkönen Markku, Vantaan ammattiopisto Varia

Talonrakennuksen opettajat ovat rautaisia rakennusalan ammattilaisia, mutta eivät todellakaan diginatiiveja. Maahanmuuttajaopiskelijoilla voi olla haasteita suomen kielen kanssa. Joskus opiskelijat haluavat vain rakentaa, eivätkä tehdä mitään, mikä haiskahtaa vähänkin teorialle. Joukossa on niitä taitavia oppilaita, jotka haluavat suorittaa opintonsa vauhdilla tai toisaalta niitä, joilla ei ole kiire mihinkään. Ongelman ratkaisuksi tarvittiin toimintakulttuurin ja ajattelutavan muutos. Ja lisäksi piti tietysti löytää järjestelmä, joka on todella helppo ja yksinkertainen käyttää. Jotain sellaista, mikä ei vaadi koodarin koulutusta eikä täydellistä suomen kielen hallintaa. Ja mielestämme onnistuimme tässä muutoksessa paremmin kuin hyvin!

Emme yrittäneetkään luoda mitään monimutkaista ja maailmoja syleilevää systeemiä. Haluaisimme nyt kertoa onnistumisestamme kaikille niille, jotka miettivät digitaalista oppimisen etenemisen seurannan käyttöönottoa. Ja pohtivat sitä, miten hankalaa se on ja kenties juuri sen takia ovat lykänneet asiaa eteenpäin. Foorumiesityksessämme emme käy läpi digitaalisen seurannan prosesseja emmekä hallinnollista näkökulmaa oppimisen seurantaan. Kerromme selkokielisesti digi-ummikkojen taipaalesta alkaen siitä mitkä olivat fiilikset, kun opettajat kuulivat, että toimintatapoja on muutettava ja digitaalinen oppimisen seurannan väline on otettava käyttöön? Miten päätettiin, miten oppimista seurataan, minkälaisia tehtäviä työkaluun rakennetaan? Miten saada työkalusta niin yksinkertainen, että sen käyttö onnistuu vain muutamalla klikkauksella? Miten opettajat ja oppilaat ottivat työkalun vastaan?

POSTERI

Digitaitoja opettajille pelillisesti. Kepanen Anna ja Kovalainen Piia, Vantaan ammattiopisto Varia

Posterissa esittelemme Vantaan ammattiopisto Variassa Euneos Oy:n kanssa yhteistyössä järjestettävien Erasmus+-koulutusten toteutusta. Järjestämme kansainvälisille opettajaryhmille digitaitojen,-välineiden ja -pedagogiikan pelillisiä koulutuspäiviä. Haastetta koulutuspäivän koostamiseen tuo kielitaidon rajoitusten lisäksi ryhmän heterogeenisyys niin opetettavien alojen, digitaitojen kuin heille tuttujen sovellusten/ohjelmien suhteen. Pelillisyydellä päivään on saatu eriyttämistä niin välineiden kuin niiden pedagogisen käytön/soveltamisen suhteen. Opettajaryhmät voivat osallistua osaan toimintapisteistä omien kiinnostustensa ja tarpeidensa mukaan. Sisällöissä kiinnitetään huomiota sovellusten laajaan saavutettavuuteen, käytettävyyteen sekä hyödynnettävyyteen. Peliä päivittämällä huolehditaan ajankohtaisesta tarjonnasta ja pyritään tarjoamaan jokaiselle osallistujalle ainakin jotakin uutta. Lisäksi oppilaitoksen omia vahvuusalueita hyödynnetään ja sitä kautta tuodaan käytännön esimerkkejä soveltamisen tueksi.

Posteri löytyy täältä: https://ohjelma.itk-konferenssi.fi/event/interaktiivinen-tekniikka-koulutuksessa-konferenssi-2/poster/digitaitoja-opettajille-pelillisesti-117

Kohtio 2019 -konferenssissa aiheena oli "Education meets Technology" 11.-12.4.2019 Hämeenlinna

Kohtio-konferenssi järjestettiin tänä vuonna Hämeenlinnassa ensimmäistä kertaa. Variasta mukana oli monipuolinen kattaus yhdellä työpajalla, yhdellä esityksellä ja yhdellä posterilla. Työpajassa konferenssin osallistujat pääsivät oikeasti kokeilemaan pelien pedagogiikkaa pelaamalla Varian logistiikan alalla käytössä olevia konsoli- ja PC-pohjaisia pelejä. Esityksessä kuultiin Varian rakennusalan kokemuksia Workseed-välineestä ammatillisen tutkinnon osan etenemisen rakenteellistamisessa ja seuraamisessa. Posterissa esiteltiin opettajien digitaitojen kehittämistä pelipäivässä.

Varian työpajan ja esityksen tarkempi kuvaus ja muu konferenssiohjelma löytyy konferenssijulkaisusta: https://hameenkesayliopisto.fi/wp-content/uploads/2019/04/kohtio_esitykset_2019.pdf

TYÖPAJA: Simppeli simulaattori –videopelien pedagogiaa. Anssi Salmi ja Petja Laitinen, Vantaan ammattiopisto Varia

Jokaisessa konsoli- ja PC-pohjaisessa videopelissä on paljon pedagogiaa sisällä, vaikka sitä ei alkuun tule ajatelleeksi. Erilaisten haasteiden läpäisy, pisteiden kerääminen tai pelissä eteneminen ovat kaikki tuttuja elementtejä myös ammattiopintojen puolella. Miksi pelejä ei siis hyödynnettäisi suoraan myös ammatillisessa opetuksessa? Pelipohjaiset sovellukset ovat omiaan nostamaan opiskelijoiden motivaatiota ja koulumyönteisyyttä. Alhainen hankintahinta ja helposti itse luotavat räätälöidyt oppimisympäristöt puhuvat puolestaan.

Pelipohjaisia sovelluksia on nykypäivänä tarjolla lähes jokaiselle alalle. Tässä esityksessä käytetään esimerkkinä logistiikan Casea, jossa opiskelijoille on luotu omat tavoitteet, joita suorittaa peliympäristössä konsolipelissä.

ESITYS: Digiä ummikoille – oppimisen etenemisen seuranta raksalla. Huittinen Liisa, Weiland Markus

Muutoksen tuulet puhaltavat ammatillisessa koulutuksessa. Digitaalinen oppimisen etenemisen seuranta on tulossa. Tämä muutos koskee myös rakennusalan opetusta. Ongelman ratkaisuksi tarvittiin toimintakulttuurin ja ajattelutavan muutos. Ja lisäksi piti tietysti löytää järjestelmä, joka on todella helppo ja yksinkertainen käyttää. Mielestämme onnistuimme tässä muutoksessa paremmin kuin hyvin! Mottomme oli: yksinkertaisille ihmisille yksinkertainen työkalu! Ammattiaineiden opettaminen talonrakentajille on hyvin käytännönläheistä. Senkin takia toimintatapojen muutos ja digitalisaation tunkeutuminen raksaopintoihin on monelle rakennusalan opettajalle vaikeaa. Monet digitaaliset oppimisen etenemisen seurannan työkalut sopivat hyvin teoriatehtävien seurantaan, mutta käytännön tehtävien seurantaan ne eivät meinaa taipua millään. Me kuitenkin onnistuimme tekemään tämän hyvin yksinkertaisella tavalla. Emme yrittäneetkään luoda mitään monimutkaista ja maailmoja syleilevää systeemiä. Haluaisimme nyt kertoa onnistumisestamme kaikille niille, jotka miettivät digitaalista oppimisen etenemisen seurannan käyttöönottoa. Ja pohtivat sitä, miten hankalaa se on ja kenties juuri sen takia ovat lykänneet asiaa eteenpäin.

POSTERI: Digitaitoja opettajille pelillisesti. Kepanen Anna, Kovalainen Piia

Posterin sisältö ja opettajien pelipäivästä antamat kommentit löytyvät osoitteesta: 51.fi/digipaiva

(koonnut: Anna Kepanen)

facebook twitter instagram youtube