Digitaalinen muutos rakennusalan opetuksessa (ITK2021)

08.12.2021

Arkea vai unelmia? ITK-konferenssi kutsui tänä vuonna opettajia kertomaan mitä poikkeusaika toi opetukseen ja miten siitä selvittiin. Variasta esittelimme rakennusalan opetusta ja digimuutosta vuodesta 2014 tähän päivään.

Muutoksen tuulet puhaltavat ammatillisessa koulutuksessa. Digitaalisuus on tullut jäädäkseen. Myös rakennusalalla on ollut pakko sopeutua tähän. Se on monin paikoin ollut vaikeaa, koska rakennusalan opettajat eivät ole mitään diginatiiveja vaan enemmänkin ”vanhan kansan timpureita”, joilla pysyy kädessä mieluummin saha ja vasara kuin tabletti tai älypuhelin.

Koska muutos on kuitenkin väistämätöntä, niin olemme lähteneet pienin askelin päivittämään myös rakennusalan perustutkinnon opetusta. Välillä on menty oikeaan suuntaan ja välillä palattu pari askelta takaisin päin. Olemme ymmärtäneet, että opetusta on pakko päivittää tähän päivään, mutta haasteita on ollut: Mitkä digityökalut olisivat meille sopivia? Mistä löydämme aikaa opetella itse kaikki uudet työkalut ja välineet? Miten käytämme niitä meille sopivalla tavalla? Millä ajalla rakennamme tehtäviä digivälineisiin niin, että saamme ne käyttövalmiiksi?

Ammattiaineiden opettaminen talonrakentajille on hyvin käytännönläheistä. Senkin takia toimintatapojen muutos ja digitalisaation tunkeutuminen raksaopintoihin on monelle rakennusalan opettajalle vaikeaa. Olemme vihdoin löytäneet itsellemme sopivat tavan ja vauhdin ottaa digitaalisuuttaa mukaan opetukseen ja osaamisen etenemisen seurantaan. Monia asioita pystyisi varmasti tekemään vieläkin paremmin ja vielä hienommilla välineillä, mutta siirrymme niihin sitten, kun olemme itse siihen valmiita. Haluamme edetä pienin askelin. Suuret harppaukset aiheuttavat helposti ahdistusta ja vastustusta.

Paljon puhutaan diginatiiveista nuorista, jotka pitävät itsestään selvyytenä digitaalisuuden tulemista opetukseen. Mutta asia ei ole aivan niin yksinkertaista. Etenkin pääkaupunkiseudulla yhä suurempi osa opiskelijoista on maahanmuuttajataustaisia. Senkään takia ei voida ajatella, että siirryttäisiin opetuksessa täysin verkkoon tai digimaailmaan. Tehtävät eivät voi olla sellaisia, että oppilas näppärästi itseopiskellen suorittaisi teoriaopintoja. Verkko-opintoja ja erilaisia polkuja pitää kuitenkin olla tarjolla: on nopeita opiskelijoita, työssäkäyviä perheellisiä, oppimisvaikeuksista kärsiviä jne.

Esityksessä kerroimme kuinka olemme pikkuhiljaa ottaneet digitaalisuuden mukaan rakennusalan perustutkinnon opetukseen sekä muuttaneet opetus- ja opiskelutapoja vastaamaan 2000-luvun vaatimuksia. Olemme kuitenkin koko ajan pyrkineet pitämään muutosvauhdin sellaisena, että sekä opettajat että opiskelijat ovat pysyneet hyvin vauhdissa mukana. Ja vastustuksen sijaan kaikki ovat päinvastoin halunneet saada lisää digitaalisuutta mukaan opetukseen. Kerroimme myös siitä, miten muutamat mielestämme hienot digi-ideat eivät toimineet ollenkaan opiskelijoiden kanssa. Kokeilemalla sekin selvisi!

Liisa Huittinen ja Tuomas Kataja, Varian rakennusalan opettajia

Power Point dia: Vuonna 2014 ei ollut edes älypuhelinta​ Ajatus mistään digivälineestä oli mahdoton​ ​ Vuonna 2021 ajatus, että joku ei käytä digivälineitä osaamisen kehittymisen seurantaan on mahdoton!​
Power Point dia: toimintakulttuurin muutos, Ensin tarvittiin ajattelutavan muutos​ Yhteistyötä ja yhteistä suunnittelua
Power Point dia: askel askeleelta vuoteen 2021, Päiväkirja​ Whatsapp​ Tabletit​ Google-haut, tiedon etsiminen​ Seppo.io​ Valokuvat ja videot​ Blogi​ Workseed, OneDrive​ Yhteinen suunnittelu Jaetut kansiot ja tiedostot
Power Point dia: Korona-aika mahdollisti digiloikan​ Etäopetusta ja ohjausta​ itsLearning – itsekorjaavat tehtävät​
Power Point dia: mielipiteitä nykyään, opiskelijat oppivat nopeasti, on tasapuolinen, helppoa, mitä kehitetään seuraavaksi?

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube