Digimentori Varian osaajaroolina ja 5 nostoa syksyltä 2021

20.12.2021

Jokaisessa Varian 11 tiimissä on 1-2 digimentoria, jotka toimivat tiimin opettajien vertaismentoreina Varian digimaiseman työvälineiden käytössä ja digipedagogiikassa. Digimentorit kehittävät Varian digipedagogiikkaa yhteistyössä toisten digimentorien ja muiden osaajaroolien kanssa ja kehittävät myös omaa osaamistaan Varian ja oman alan digivälineissä. Digimentorien työtä koordinoi digityöryhmä, johon kuuluu osaamispalvelupäällikkö, digiasiantuntija, ICT-tuki, verkkopedagogi ja neljä digimentoria.

Digimentorit kokoontuivat yhteisiin kokouksiin kuusi kertaa vuonna 2021. Kokouksissa kuulimme aina esittelyn jostakin Varian hankkeesta ja sen diginäkökulmista, kuulimme kuulumiset kaikista tiimeistä ja päivitimme Varian digivuosikelloa. Lisäksi mietimme viestintää ja tiedotusta sekä hyviä nostoja tiimeistä opettajilta ja opiskelijoilta erilaisista digipedagogisista käytännöistä ja kokeiluista. Ajankohtaisissa asioissa käsittelmimme uudistuksia, muutoksia, yleisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja sekä vinkkejä hyvistä koulutuksista ja webinaareista. Vuoden 2021 keskeisiä asioita olivat Workseedin ja itsLearningin käyttöönottojen jatkuminen sekä verkkokokousvälineet Teams ja Zoom. Digimentorien työn keskeisintä sisältöä on olla opettajien lähitukena hyvin monenlaisissa digipulmissa ja -mietinnöissä. Digimentorit järjestivät työpajoja ja perehdytyksiä tiimeissään ja jakoivat osaamistaan muille digimentoreille yhteisissä kokouksissa.

Viimeisessä kokouksessa muistelimme kulunutta syksyä. Digimentorien nostojen pohjalta kokosin raportiksi 5 tärkeää kohtaa digimentorityöstä:

Infograafi, jossa 5 nostoa digimentorin työstä: 1. Opettajien vertaistuki (työn ydintä) 2. Yhteistyötä muiden osaajien kanssa (erit. Studenta ja Workseed) 3. Oikea väline oikeaan tarkoitukseen (digimaisema) 4. Oman osaamisen kehittäminen 5. Varian yhteinen kehittäminen

Digityöryhmä ja digimentorit toivottavat rauhallista joulunaikaa Digivariablogin lukijoille!

Anna Kepanen, verkkopedagogi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube