‍Kansainvälinen toiminta Variassa

KV Kansainvälisyys


Varian opiskelijoilla ja henkilöstöllä on monipuoliset mahdollisuudet osallistua kansainväliseen toimintaan

Kansainvälinen liikkuvuus opiskelijoille:

Liikkuvuusjaksot antavat mahdollisuuden opiskelijan ammatti-identiteetti laajentumiseen ja rikastumiseen kansainvälisessä ympäristössä. Myös elinikäisen oppimisen avaintaidot vahvistuvat. Parhaimmillaan liikkuvuusjakso avaa uusia työllistymismahdollisuuksia. Opiskelijoilla on mahdollisuus päästä liikkuvuusjaksolle yleensä 2–11 viikon ajaksi pääosin kumppanikohteisiimme joko työpaikalla tapahtuvalle oppimisjaksolle tai oppilaitosvaihtoon. Rahoituslähteinä ovat usein joko Erasmus+ ohjelma tai Opetushallitus.

Kansainvälinen liikkuvuus opettajille ja muulle henkilöstölle:

Henkilöstöliikkuvuus tuo lisäarvoa työelämälle ja Varialle. Henkilöstön liikkuvuusjaksojen tuloksina voivat olla työhyvinvoinnin ja -motivaation kasvaminen, osaamisen syventyminen, työskentelytapojen kehittyminen, kansainvälisten verkostojen laajentuminen, opetussuunnitelmien vertaileminen, pedagogisten ratkaisujen, yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen kehittäminen, oppimisympäristöjen tai koulutuksen sisällön kehittäminen. Jakso voi olla esimerkiksi job shadowing -jakso, työelämäjakso, vierailu-, koulu-, messu- tai kilpailumatka. Rahoituslähteinä ovat usein joko Erasmus+ ohjelma tai Opetushallitus. Lisätietoa löytyy täältä. Hyväksyntä kansainväliselle jaksolle edellyttää oman esimiehen tekemää puoltoa ulkomaanjaksolle ja virkamatkahakemuksen tekemistä SAP Concur matkanhallintajärjestelmässä (rehtorin hyväksyntä). Vantaan kaupungin matkustusohje löytyy täältä.

Kehittämisprojektit erilaisista teemoista:

Kehittämisprojekteja voidaan suunnitella ja toteuttaa kaikilla aloilla ja erilaisista teemoista. Kehittämisprojekti voi liittyä esimerkiksi koulutuksen, opetuksen, oppimisympäristöjen tai osaamisen kehittämiseen kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Rahoituslähteinä ovat usein joko Erasmus+ ohjelma tai Opetushallitus. Kansainvälisiä kehittämisprojekteja on tehty aikaisemmin esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksessa, kyberturvallisuusosaamisen kehittämiseksi ja digitaalisten menetelmien kehittämiseksi.

Kotikansainvälisyystoiminta:

Kotikansainvälisyys sisältää kansainvälisen tutoroinnin, kansainväliset ja kulttuuritapahtumat sekä monikulttuurisuuden vahvistamisen ja moninaisuuden kunnioittamisen yhteistyössä maahanmuuttaja- ja englanninkielisen koulutuksen kanssa. Kotikansainvälisyyttä on myös kansainvälisten vieraiden vastaanottaminen, ohjelman järjestäminen, ala- ja aihekohtaiset esittelyt sekä räätälöityjen koulutuskokonaisuuksien toteuttaminen ulkomaalaisille asiantuntijoille.

Opintomatkat:

Muualle kuin kumppanikohteisiin suuntautuvat lyhyet opintomatkat joko opiskelijaryhmälle tai opettajaryhmälle voidaan toteuttaa erilaisiin kohteisiin, esimerkiksi messuille tai vierailukohteisiin. Opintomatkat hyväksytään vapaamuotoisen hakemuksen perusteella kerran vuodessa helmikuussa.

Kansainväliset opetustapahtumat:

Kansainvälisyys- ja kulttuuriaiheinen sisältö voi olla osa normaalia opetustoimintaa. Esimerkiksi englanninkielen opiskelun voi integroida ammatillisiin opintoihin. Kansainvälisten kumppaneiden kanssa voi myös kokeilla virtuaaliopetusta, digitaalisten välineiden hyödyntämistä yhteistyöhön sekä yhteisopettajuutta. Esimerkiksi kone- ja tuotantotekniikan alalla on toteutettu joka vuosi vuodesta 2003 lähtien saksalaisten kumppaneiden kanssa kahden viikon projektityö (ks. projektivideo 2019), jossa opiskelijat ovat yhteistyössä luoneet eri teemoihin liittyvän laitteen. Oppilaitoksen kanssa suunnitellaan myös etäohjattavan robottiauton rakentamista. Virtuaalisia yhteistyömuotoja voi etsiä esimerkiksi eTwinning-palvelusta tai Erasmus+ virtual exchange -sivulta. Kirjautumalla palveluun voit myös ottaa yhteyttä olemassa oleviin yhteistyöprojekteihin.

Alakohtainen kehittämistoiminta verkostoissa:

Kansainvälistä liikkuvuus- ja kehittämistyötä tehdään myös SoteNet-verkostossa sosiaali- ja terveysalalla, Netinvet-verkostossa logistiikassa ja turvallisuusalan verkostossa. Ammatillisen koulutuksen strategista kehittämistoimintaa suunnitellaan ja toteutetaan myös Network of Networks -verkostossa.

Maakohtaiset verkostot:

Varia on mukana FinnVET in China (Kiina) ja FinKoEdu (Etelä-Korea) -verkostojen liikkuvuus- ja kehittämistoiminnassa. Molemmat verkostot kehittävät myös kotikansainvälisyystoimintaa, kuten kulttuuripäiviä, kansainvälisiä opetustapahtumia ja virtuaalitutustumismahdollisuuksia.

Olemme sitoutuneet noudattamaan kaikessa kansainvälisessä toiminnassa vastuullisia periaatteita:

Lisätietoa kansainvälisyydestä ja liikkuvuusjaksolle hakeutumisesta täältä ja kansainvälisten asioiden koordinaattorilta Anu Lähteeltä s.posti: anu.lahde (at) vantaa.fi

Artikkeli

Opiskelijoiden matkakertomuksia

Lue Lisää

Artikkeli

Henkilökunnan matkakertomuksia

Lue Lisää

Uutinen

Kansainvälisyyden uudet tuulet – Miten toimimme virtuaalisesti?

Koronaviruspandemia aiheutti nopean ja yllättävän muutoksen kansainvälisen toiminnan kentällä. Variassa kansainvälinen toiminta ja verkostot ovat olleet aktiivisia, mutta toiminta on aiemmin vahvasti painottunut ulkomaanjaksojen järjestämiseen....

Lue Lisää

Uutinen

Englannin keskustelukielikahvila Zoomissa opiskelijoille ja henkilöstölle

Tule mukaan juttelemaan englanniksi! Pääset harjoittelemaan englannin kielen käyttöä vapaamuotoisesti. Kielikahvila pidetään joka perjantai klo 14.00-14.20 ensi viikosta, eli 29.1. lähtien. Joka viikko eri keskusteluaihe toiveiden mukaan! :)...

Lue Lisää

Uutinen

Kansainvälinen liikkuvuus tilastoina 2019

Vuonna 2019 Variasta lähti pitkälle (yli kaksi viikkoa) ulkomaanjaksolle yhteensä 60 opiskelijaa. Suosituimmat maat olivat Saksa ja Espanja. Lyhyille jaksoille lähti yhteensä 23 opiskelijaa. Varian henkilökunnan ulkomaanjaksoja...

Lue Lisää

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube