‍Kansainvälinen toiminta

Varian kansainvälisen toiminnan painopiste on eurooppalaisissa liikkuvuushankkeissa (Erasmus+), joissa toteutetaan opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja, oppilaitosvaihtoja ja henkilökunnan ulkomaanjaksoja (esim. työelämäjakso, job shadowing).

Opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuuden lisäksi Variassa toteutetaan alakohtaisia kehittämis- ja projektimuotoisia hankkeita erilaisten teemojen ympärillä. Varia osallistuu myös yhteistyöhön kansallisissa verkostoissa (SoteNet ja Erasmus+ for Security). Euroopan ulkopuolisia yhteistyömaita ovat Kiina ja Etelä-Korea.

Opiskelijan ammatti-identiteetti rakentuu ja rikastuu yhteistyökumppanien avulla tavalla, joka ei ole mahdollista omassa oppilaitoksessa. Myös elinikäisen oppimisen avaintaidot vahvistuvat. Parhaimmillaan vaihto avaa työllistymismahdollisuuksia.

Lisätietoa kansainvälisyydestä ja ulkomaanjaksolle hakeutumisesta täältä.

Lisätietoa Etelä-Korean kanssa tehtävästä yhteistyöstä täältä.

Lisätietoa Kiina-yhteistyöstä täältä.

Asiantuntijaliikkuvuus

Varian asiantuntijaliikkuvuus on monipuolista. Keskiössä ovat opetussuunnitelmien vertailtavuus, pedagogiset ratkaisut sekä yksilölliset ja joustavat opintopolut. Kansainvälistä asiantuntijaliikkuvuutta toteutetaan Euroopassa ja Aasiassa.

Asiantuntijaliikkuvuuden merkitys ja hyödyt sekä työelämälle että Varialle ovat merkittävät. Opetushenkilöstön ammatillinen osaaminen syventyy ja laajenee. Edelleen asiantuntijaliikkuvuus mahdollistaa työskentelytavoissa verkottumisen. Asiantuntijaliikkuvuus tuo lisäarvoa oppimisympäristöihin ja opiskelun sisältöihin. Lisäksi asiantuntijaliikkuvuus edistää koulutuksen vaikuttavuutta, kuten työllistymistä, tutkinnon suorittaneiden osaamisen työelämävastaavuutta, jatko-opintoihin sijoittumista, osaamisen jatkuvaa kehittymistä tai koulutuksen ja tutkinnon tuloksellista järjestämistä.

Asiantuntijaliikkuvuusjaksolle hakeutuvien opettajien ja muun henkilöstön hakulomake löytyy TÄÄLTÄ.

facebook twitter instagram youtube