Maksuhuojennukset

‍Maksuhuojennusta lukukausimaksuista

Vantaan musiikkiopisto voi tapauskohtaisesti myöntää maksuhuojennusta vähävaraiselle lapsiperheelle. Maksuhuojennus on 25–90 % lukukausimaksusta.

Maksuhuojennusta voidaan myöntää taiteen perusopetuksen ja soitinvalmennuksen lukukausimaksuista ja sitä voivat hakea pienituloiset perheet, joilla on Kelan toimeentulotukipäätös. Maksuhuojennus ei koske varhaisiän musiikkikasvatuksen lukukausimaksuja. Maksuhuojennuksia haetaan ja myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan.

Toimi näin:

Lähetä maksuhuojennushakemus Vantaan kaupungin kirjaamoon 17.9.2021 klo 16 mennessä. Liitä mukaan Kelan toimeentulotukipäätös. Lisätietoja lomakkeessa.

Taloudellista tukea kotikunnalta

Jos perheen taloudellinen tilanne on tiukka, lasten harrastusmenoihin voi hakea kunnalta täydentävää toimeentulotukea. Täydentävän toimeentulotuen saaminen edellyttää, että Kela on antanut perheelle päätöksen perustoimeentulotuesta. Lisätietoja saat Kelasta.

Sisarusalennus

Mikäli samasta perheestä opiskelee lapsia Vantaan musiikkiopistossa tai Vantaan kuvataidekoulussa, on perheellä oikeus saada sisarusalennusta lukukausimaksuista.

Sisarusalennukset:
1. sisarus 25 % alennus lukukausimaksusta
2. sisarusta 50 % alennus lukukausimaksusta

Hae sisarusalennusta vapaamuotoisella sähköpostilla musiikkiopisto@vantaa.fi viimeistään 31.8.2021. Mainitse oppilaiden nimet ja oppilaitokset joissa opiskelevat.

Vantaan musiikkiopisto

Orvokkitie 15

PL 4510

01300 Vantaa

Opintosihteeri: Seija Elfving,
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube