Maksuhuojennukset

‍Maksuhuojennusta lukukausimaksuista

Vantaan musiikkiopisto voi tapauskohtaisesti myöntää maksuhuojennusta vähävaraiselle lapsiperheelle. Maksuhuojennus on 25–90 % lukukausimaksusta.

Maksuhuojennusta voidaan myöntää taiteen perusopetuksen ja soitinvalmennuksen lukukausimaksuista ja sitä voivat hakea pienituloiset perheet, joilla on jokin Kelan päätös sosiaalietuuksista (esimerkiksi asumistuki-, työttömyysetuus- tai toimeentulotukipäätös). Maksuhuojennus ei koske varhaisiän musiikkikasvatuksen lukukausimaksuja. Maksuhuojennuksia haetaan ja myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan.

Toimi näin:

Lähetä vapaamuotoinen hakemus Vantaan kaupungin kirjaamoon 11.9.2020 mennessä. Liitä mukaan Kelan sosiaalietuuspäätös. Asiakirjoja voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi tai postitse osoitteeseen Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki. Asiakirjoja voi toimittaa myös Vantaa-infoihin Tikkurilassa, Myyrmäessä ja Korsossa. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Taloudellista tukea kotikunnalta

Jos perheen taloudellinen tilanne on tiukka, lasten harrastusmenoihin voi hakea kunnalta täydentävää toimeentulotukea. Täydentävän toimeentulotuen saaminen edellyttää, että Kela on antanut perheelle päätöksen perustoimeentulotuesta. Lisätietoja saat Kelasta.

Vantaan musiikkiopisto

Orvokkitie 15

PL 4510

01300 Vantaa

Opintosihteeri: Seija Elfving,
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube