Lukukausimaksut

Varhaisiän musiikkikasvatus
Musiikkileikkikoulu 45 min./vko 95 €
Musiikkileikkikoulu 60 min./vko 120 €
Soitinvalmennus yksilö- & ryhmätunti, sisältää soitinlainan 240 €
Musiikkitaitovalmennus minit-kuoro / musapaja / rytmiikka 100 €
Taiteen perusopetus
Perusopetus pääaine yksilöopetuksena, mupe ja yhteismusisointi 340 €
Sivuaine 30 min./vko 215 €
Avoin osasto (kaikille avoin soiton- ja laulunopetus)
** Kaikki yksilöopetustunnit sisältävät mahdollisuuden osallistua yhteismusisointiin ja musiikin perusteiden opetukseen.
Yksilöopetus ** 30 min./vko 520 €
Yksilöopetus ** 45 min./vko 770 €
Yksilöopetus ** 60 min./vko 1000 €
Yksilöopetus ** 13 x 30 min. 395 €
Musiikin perusteet (mupe), ei muita opintoja 130 €
Kuoro tai orkesteri 120 €
Bändi tai pienyhtyeet 265 €

SISARALENNUKSET

Jos perheestä osallistuu useampi lapsi taiteen perusopetukseeen Vantaan musiikkiopistossa tai Vantaan kuvataidekoulussa, perhe on oikeutettu sisarusalennuksiin lukukausimaksuista. Sisarusalennus ei koske varhaisiän musiikkikasvatuksen lukukausimaksuja. Sisaralennuksia haetaan ja myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan.

Ensimmäisestä sisaruksesta 25 %

Toisesta ja useammasta sisaruksesta 50 %

Sisarusalennusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella 31.8.2019 mennessä. Lähetä hakemus osoitteeseen musiikkiopisto@vantaa.fi. Merkitse hakemukseen oppilaiden nimet, oppilaitokset sekä osastot, joilla he opiskelevat.


MAKSUEHDOT

Vantaan musiikkiopiston opintomaksut laskutetaan lukukausittain yhdessä erässä. Syyslukukaudella maksut erääntyvät lokakuussa ja kevätlukukaudella helmikuussa. Voit käydä veloituksetta tutustumassa ryhmän toimintaan yhden opetuskerran. Toisesta opetuskerrasta alkaen laskutamme koko lukukauden maksun. Ilmoita lopetuksesta vapaamuotoisella viestillä musiikkiopisto@vantaa.fi.

Mikäli olet kolme peräkkäistä opetuskertaa poissa ilmoittamatta siitä ryhmän opettajalle, katsomme opinnot lopetetuiksi. Oppilaalta, joka lopettaa opinnot kesken lukukauden, laskutamme lukukausimaksun täysimääräisenä.

Mikäli opinnot alkavat syyslukukaudella ennen syyslomaa, laskutamme koko lukukausimaksun. Syysloman jälkeen alkaneista opinnoista laskutamme puolet lukukausimaksusta. Mikäli opinnot alkavat kevätlukukaudella ennen 15.3., laskutamme koko lukukausimaksun. 15.3. jälkeen alkaneista opinnoista laskutamme puolet lukukausimaksusta.

Mahdolliset maksuhuomautukset ja maksamattomat laskut siirtyvät perintätoimisto Intrum Justitialle.

Vantaan musiikkiopisto

Lummetie 4

PL 4510

01300 Vantaa

Oppilashallintosihteeri:
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube