Syventävien opintojen opintokokonaisuudet

‍Syventävissä opinnoissa voit valita oman opintokokonaisuutesi kuudesta erilaisesta opintokokonaisuudesta. Kaikkiin opintokokonaisuuksiin sisältyy instrumentti-, yhteismusisointi- ja mupe-opintoja sekä valinnaisaineita.

Syventävien opintojen opintokokonaisuudet Vantaan musiikkiopistossa:

  • Solistinen instrumentti -opintokokonaisuus
  • Kaksi instrumenttia -opintokokonaisuus
  • Yhteismusisointi-opintokokonaisuus
  • Sävellys ja sovitus -opintokokonaisuus
  • Musiikkiteatteri-opintokokonaisuus
  • Musiikkiteknologia-opintokokonaisuus

Lisäksi valitset opintopolun sen mukaan, haluatko painottaa opinnoissasi musiikin perusteiden (mupe) opintoja vai valinnaisia opintoja. Mupe-painotteiset syventävät opinnot suoritettuasi sinulla on mahdollisuus hakeutua musiikkialan ammattiopintoihin. Yhtä lailla voit valita mupe-painotteiset opinnot, jos haluat syventää mupe-osaamistasi tavoitteenasi elinikäinen harrastus. Valinnaisuuspainotteiset opinnot on puolestaan koottu siten, että oppilaalla on laajempi ja monipuolisempi valinnaisuuden mahdollisuus.

Kukin syventävien opintojen opintokokonaisuus ja opintopolku on laskennalliselta laajuudeltaan 500 tuntia ja opintoaika 3–4 vuotta.

Solistinen instrumentti keskittyy oman instrumentin tekniseen ja ilmaisulliseen osaamiseen ja sopii erityisesti niille, jotka tähtäävät musiikin ammattiopintoihin. Kaksi instrumenttia-opintokokonaisuudessa opiskelet kahta instrumenttia. Voit opiskella instrumentteja tasavertaisina tai niin, että toinen on pääaine ja toinen sivuaine. Lopputyö voi perustua molempien osaamiseen.


Valokuva‍Yhteismusisointi-opintokokonaisuuden painopiste on yhteismusisoinnissa; instrumenttiopinnoissa on pienempi tuntimäärä. Opintokokonaisuuteen kuuluu vain yksi opintopolku.


Valokuva‍Sävellys ja sovitus -opintokokonaisuuden painopiste on oman musiikin tekemisessä; instrumenttiopinnoissa on pienempi tuntimäärä. Lopputyönä oma sävellys tai sovitus.


ValokuvaMusiikkiteatteri-opintokokonaisuudessa opintojen painopiste on musiikkiteatteriopinnoissa, ja myös lopputyö käsittelee musiikkiteatteria. Laulu on opinnoissa sivuaineena.


ValokuvaMusiikkiteknologia-opintokokonaisuus painottuu musiikkiteknologiaopintoihin. Myös opintokokonaisuuden lopputyö käsittelee musiikkiteknologiaa.


ValokuvaSekä musiikkiteatteri- että musiikkiteknologia-opintokokonaisuus käynnistyvät Vantaan musiikkiopistossa vasta uuden opetussuunnitelman kolmen vuoden siirtymäajan aikana.

Vantaan musiikkiopisto

Orvokkitie 15

PL 4510

01300 Vantaa

Opintosihteeri: Seija Elfving,
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube