Syventävät tai musiikkiopistotason opinnot


Musiikin perusopintojen jälkeen voit jatkaa syventäviin opintoihin, jotka korvaavat uudessa opetussuunnitelmassa aiemmat musiikkiopistotason opinnot. Jos vanhan opetusuunnitelman mukaiset musiikkiopistotason opintosi ovat kesken, voit suorittaa ne loppuun 31.7.2021 mennessä tai siirtyä joustavasti suorittamaan uuden opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja.

Sekä syventävien että musiikkiopistotason opintojen tavoitteena on kehittää, monipuolistaa ja syventää perusopinnoissa saavuttamiasi taitoja siten, että voit itsenäisesti ja luovasti jatkaa musiikkiharrastustasi ja saat valmiuksia pyrkiä ammattiopintoihin. Suoritettuasi opetussuunnitelman laajan oppimäärän mukaiset opinnot saat musiikkiopiston päättötodistuksen.

Syventävät opinnot (uusi OPS)

Uuden opetusuunnitelman mukaisissa syventävissä opinnoissa lähtökohtana ovat omat vahvuutesi ja kiinnostuksen kohteesi. Voit valita kuudesta eri opintokokonaisuudesta sen, joka parhaiten vastaa omia tavoitteitasi. Kaikkiin opintokokonaisuuksiin sisältyy instrumentti-, yhteismusisointi- ja mupe-opintoja sekä valinnaisaineita.

Syventävien opintojen opintokokonaisuudet Vantaan musiikkiopistossa:

  • Solistinen instrumentti -opintokokonaisuus
  • Kaksi instrumenttia -opintokokonaisuus
  • Yhteismusisointi-opintokokonaisuus
  • Sävellys ja sovitus -opintokokonaisuus
  • Musiikkiteatteri-opintokokonaisuus
  • Musiikkiteknologia-opintokokonaisuus

Lisäksi voit valita, haluatko painottaa opinnoissasi musiikin perusteiden opintoja (mupe-opintopolku) vai valinnaisuutta (valinnaisuus-opintopolku).

Musiikkiopistotason opinnot (vanha OPS)

Vanhan opetussuunnitelman mukaisiin musiikkiopistotason opintoihin kuuluu viikoittain

  • 60–75 minuuttia pääaineen opetusta (soitto tai laulu)
  • 45–90 minuuttia musiikin perusteiden opetusta
  • yhteismusisointia.

Musiikkiopistotasolla mupe-opintoja voi valita yksilöllisemmin kuin perusopinnoissa. Myös yhteismusisoinnin merkitys oppilaan muusikkouden kehittymisessä kasvaa musiikkiopistotasolla.

Vantaan musiikkiopisto

Orvokkitie 15

PL 4510

01300 Vantaa

Opintosihteeri: Seija Elfving,
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube