Opetussuunnitelma

Vantaan musiikkiopistossa matka musiikin maailmaan alkaa musiikkileikkikoulussa jo alle yksivuotiaana. Varhaisiän musiikkikasvatuksesta matka jatkuu musiikin perusopintoihin ja syventäviin opintoihin, jotka antavat hyvät valmiudet myöhempiin musiikin ammattiopintoihin.

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää musiikin opetusta. Vuonna 2021 uusittu opetussuunnitelma mahdollistaa oppilaille erilaisia oppimispolkuja, jotka rakentuvat oppilaiden omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Vantaan musiikkiopistossa opetusta järjestetään lukuisissa soittimissa ja laulussa. Instrumenttiopintojen lisäksi jokaiseen opintopolkuun kuuluu yhteissoittoa, musiikin hahmotusaineiden opintoja sekä valinnaisia opintoja.

Opetussuunnitelma

Vantaan musiikkiopiston laajan oppimäärän opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen määrittelemiin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Laaja oppimäärä koostuu perustason opinnoista ja syventävistä musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Opinnot antavat oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua musiikkialan ammattiopintoihin.

Vantaan musiikkiopisto

Orvokkitie 15

PL 4510

01300 Vantaa

Opintosihteeri: Seija Elfving,
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube