Yhteismusisoinnista iloa ja motivaatiota musiikin opiskeluun

Yhteismusisointi on yhdessä soittamisen ja laulamisen harjoittelua, joka kuuluu olennaisena osana musiikinopiskeluun. Laulun- tai soitonopetus ja yhteismusisointi muodostavat toinen toistaan täydentävän kokonaisuuden.

Yhteismusisointi kuuluu musiikin perusopintoihin. Yhdessä musisoidaan joko kaverin kanssa soittotunnilla, mupe-tunnilla, orkesterissa, kuorossa tai pienyhtyeessä. Pääaineen opettaja vastaa oppilaansa ohjaamisesta hänelle sopivaan yhteismusisointiryhmään. Avoimen osaston opiskelijat voivat osallistua kuoroihin ja orkestereihin koesoiton tai -laulun kautta.

Yhteismusisointiin voi pääaineesta (instrumentti/laulu) riippuen osallistua joko viikoittain tai periodeina. Orkesterisoitinten opiskelijat osallistuvat musiikkiopiston säännölliseen viikoittaiseen orkesteritoimintaan.

Yhteismusisointi kehittää monipuolisesti erilaisia taitoja:

 • musiikinkuuntelutaito, harmoniataju ja musiikillinen hahmottaminen
 • nuotinlukutaito ja rytmiikka
 • esiintymistaidot
 • sosiaaliset ja yhdessä toimimisen taidot
 • musiikillinen kommunikointitaito muiden soittajien ja laulajien kanssa
 • kyky pitkäjänteiseen työskentelyyn ja vastuunottokyky: jokainen soittaja on vastuussa omasta soitto-osuudestaan ja velvollinen tekemään pitkäjänteistä työtä ryhmän aikataulun mukaisesti.

Yhteismusisointiryhmät ja ryhmiin hakeutuminen


Orkesterit

Orkesterit on jaettu tasolta toiselle eteneväksi kokonaisuudeksi

 • jousiorkesterit Tikkurilassa ja Myyrmäessä
 • puhallinorkesterit ja salonkiorkesteri Tikkurilassa
 • sinfoniaorkesteritoiminta järjestetään periodeittain
 • opettajat sekä orkesterinjohtajat sijoittavat oppilaat orkestereihin

Pop&jazz-bändit ja musiikin perusteet

Pop&jazz-osaston mupe-ryhmät muodostetaan siten, että kunkin oppilaan mupe-tunti on pääsääntöisesti bänditunnin yhteydessä. Kukin pop&jazz-osastolla opiskeleva soittaa myös bändissä joko Itä- tai Länsi-Vantaalla. Pop&jazz-opettajat muodostavat bändit ja mupe-ryhmät elokuussa.

Kansanmusiikki

Kansanmusiikkiryhmiä ovat

 • Päivän Kakkarat (suositellaan 3-tason suorittaneille)
 • Mini Kakkarat (1-2 -taso)

Musiikkiopiston kansanmusiikkiryhmät harjoittelevat lauantaisin Lummetiellä. Lisätietoja saat Marja-Riitta Topculta.

Musiikkiteatteri-ilmaisu

Musiikkiteatteri-ilmaisussa vahvistetaan esiintymisvarmuutta ja -taitoja musiikkiteatterin keinoin. Valintakokeeseen ilmoittautuminen 12.5. mennessä.

Kuorot

 • Minit-lapsikuoro 6-9 -vuotiaille
 • Lapsikuoro Lauriina ja Marttiina. Lapsikuoro on tarkoitettu 10-14-vuotiaille lapsille. Lauriina harjoittelee Tikkurilassa ja Marttiina Myyrmäessä
 • Laurus Nuorisokuoro. Lauruksessa laulaa kolmisenkymmentä 12-21 -vuotiasta nuorta naista. Vaativa ohjelmisto koostuu pääosin a cappella -musiikista eri aikakausilta.
 • Laurus Kamarikuoro. Laurus-kuoron vanhimmista jäsenistä pyritään muodostamaan kamarikuoro, johon otetaan uusia, tai-tavia laulajia. Pojat ovat erityisen tervetulleita!
 • Tixie Jive -lauluyhtye harjoittelee Tikkurilassa, johtaa Teppo Salakka

Kuoroihin ilmoittautuneet kutsutaan koelauluihin.

Artikkeli

Ryhmien aikataulut ja lukujärjestykset 2020–21

Tältä sivulta löydät kootusti mm. muskariryhmien lukujärjestykset, musiikki- ja soitinvalmennusryhmien opetusajat sekä yhteismusisointiryhmien aikataulut.‍

Lue Lisää

Artikkeli

Vantaan musiikkiopiston opetuspisteet

Vantaan musiikkiopisto tarjoaa musiikinopetusta Vantaalla noin 20 opetuspisteessä sekä suomen että ruotsin kielellä. Pääopetuspisteet sijaitsevat Tikkurilassa kirjastotalossa ja Simonkodissa sekä Myyrmäessä. Lisäksi opetusta ja harjoituksia...

Lue Lisää

Vantaan musiikkiopisto

Orvokkitie 15

PL 4510

01300 Vantaa

Opintosihteeri: Seija Elfving,
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube