Musiikin hahmotusaineet kehittävät musiikillisia valmiuksia

Musiikin perusteiden (mupe) opiskelu tukee oppilaan instrumenttiopintoja ja kehittää musiikillisia valmiuksia kuten musiikin tuntemusta, kykyä lukea ja kirjoittaa sekä hahmottaa musiikkia. Mupetunneilla lauletaan, soitetaan ja tehdään kirjallisia harjoituksia. Oppilaat saavat ohjausta myös oman musiikin tekemisessä. Kursseihin voi sisältyä esimerkiksi työpajoja ja konserttikäyntejä, ja opetusta voidaan järjestää myös periodisesti. Opintojen eteneminen ja onnistuminen edellyttävät läsnäoloa tunneilla sekä annettujen tehtävien säännöllistä tekemistä.

Musiikin perusteet osana perusopintoja ja syventäviä opintoja

Musiikin perusteiden perustason opinnot alkavat sinä vuonna, kun oppilas täyttää 10 vuotta. Uuden opetussuunnitelman mukaisiin perusopintojen mupeopintoihin kuuluvat kurssit Mupe 1, Mupe 2a, Mupe 2b ja Mupe 3. Myös vanhat mupe-kurssien nimitykset ovat edelleen käytössä niillä oppilailla, jotka opiskelevat vielä vanhan opetusuunnitelman mukaan.

Uuden opetussuunnitelman mukaan perusopintojen Mupe 1 -kurssia edeltää Musiikin avaimet -kurssi, joka on tarkoitettu 9–10 vuotiaille musiikkiopiston oppilaille. Musiikin avaimet on mupeopintoihin valmentava kurssi, jonka tarkoituksena on varmistaa, että kaikki ovat suunnilleen ”samalla viivalla”, kun varsinaiset mupe-opinnot alkavat.

Syventävissä opinnoissa kaikille pakollinen mupe-opetus käsittää 93 h ja laajemmat mupeopinnot 210 h. Sekä perus- että syventävien opintojen aikana on mahdollisuus opiskella myös valinnaisia mupekursseja.

Musiikin perusteiden opiskelijoilta peritään 5 euron materiaalimaksu mikäli tunneilla ei käytetä oppikirjaa.

Musiikin perusteet Itä-Vantaalla

Opetuspiste: Simonkoti, Simontie 5A, 01300 Vantaa. Mupeluokka sijaitsee talon kellaritilassa.
Opettajat: AnnaMaija Hyttinen, Pekka Koivisto

Musiikin perusteet Länsi-Vantaalla

Opetuspiste: Vantaan musiikkiopisto luokka 7, Myyrmäki, Patotie 2, 01600 Vantaa.
Opettajat: Sanna Haapasalo-Halme ja Essi Pråhl

Vantaan musiikkiopisto

Orvokkitie 15

PL 4510

01300 Vantaa

Opintosihteeri: Seija Elfving,
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube