Musiikkitaito- ja soitinvalmennus


Soitin- ja musiikkitaitovalmennustunnit antavat lapselle musiikillisia valmiuksia tuleviin musiikinopintoihin. Ryhmiin osallistuminen ei edellytä aiempaa musiikkileikkikoulutaustaa.

Musiikkitaitovalmennus

Musiikkitaitovalmennus on suunnattu 6–9-vuotiaille lapsille. Ryhmissä syvennetään aiemmin opittuja taitoja sekä vahvistetaan valmiuksia soitto- tai laulutunneilla ja musiikin perusteiden (mupe) tunneilla käymiseen.

  • Minit-lapsikuoro, 6-9v

Minit-lapsikuorossa kartutetaan lasten lauluvarastoa monipuolisella ohjelmistolla, opetellaan oikeaa äänenkäyttöä ja harjoitellaan esiintymistaitoja. Minit-kuorossa käydään läpi myös musiikin perusteiden (mupe) alkeita leikin ja musisoinnin keinoin.

  • Rytmiikka, 7-9v

Rytmiikka kehittää lapsen rytmitajua ja kokonaisvaltaista ilmaisua. Tunneilla tutustutaan musiikin elementteihin laulaen, liikkuen ja soittaen. Harjoitukset sisältävät kehorytmejä, koordinaatioharjoituksia sekä soittamista.

  • Musapaja, 7-9v

Musapajassa tutustutaan musiikin eri elementteihin laulamalla, soittamalla, liikkumalla ja kuuntelemalla. Musapajassa käydään läpi myös musiikin perusteiden (mupe) alkeita leikin ja musisoinnin keinoin. Musapaja-ryhmät on suunnattu erityisesti soitonopetuksen aloittaville 7–9-vuotiaille.

  • Musiikin avaimet, 9-10v

Musiikin avaimet -ryhmässä tutustutaan musiikin perusteiden alkeisiin. Se on suunnattu 9–10-vuotiaille, jotka siirtyvät seuraavana vuonna musiikin perusteiden opetukseen.


Soitinvalmennus, 6-8v

Soitinvalmennusryhmät on suunnattu 6-8-vuotiaille lapsille. Ryhmissä on 2–4 lasta (pariopetus tai pienryhmäopetus). Oppilas käy viikoittain sekä oman ryhmän soittotunnilla että musiikkitaitovalmennusryhmässä (esim. rytmiikka-ryhmä).

Soitinvalmennustunneilla vahvistetaan valmiuksia käydä soittotunneilla ja otetaan ensiaskeleet valitun soittimen soittamiseen. Soittimina ovat kaikki Vantaan musiikkiopiston perusopetuksessa opetettavat soittimet. Sopivan soittimen valinnassa otetaan huomioon lapsen ikä ja edellytykset käsitellä soitinta. Soitinvalmennusoppilaana voi olla vain yhden lukuvuoden ajan.

Bändisoitinvalmennus, 7-10v

Bändisoitinvalmennus on suunnattu 7–10-vuotiaille lapsille. Soittimina ovat sähkökitara, sähköbasso, kosketinsoittimet (pop&jazz-piano) ja rummut. Ryhmissä on 2–4 lasta (pariopetus tai pienryhmäopetus). Oppilas käy viikoittain sekä oman ryhmän soittotunnilla että musiikkitaitovalmennusryhmässä (esim. rytmiikka-ryhmä).

Soitinvalmennustunneilla vahvistetaan valmiuksia käydä soittotunneilla ja otetaan ensiaskeleet valitun soittimen soittamiseen. Soittimina ovat kaikki Vantaan musiikkiopiston perusopetuksessa opetettavat soittimet. Sopivan soittimen valinnassa otetaan huomioon lapsen ikä ja edellytykset käsitellä soitinta. Bändisoitinvalmennusoppilaana voi olla vain yhden lukuvuoden ajan.

Orkesteri Tempo

Orkesteri Tempon toiminta perustuu El Sistema -musiikkikasvatusmenetelmään, jonka tavoitteena on vahvistaa monitaustaisten lasten keskinäistä kumppanuutta yhteissoiton avulla. Tempo tarjoaa kaikille lapsille mahdollisuuden harrastaa musiikkia – taustaan katsomatta, tasapuolisesti ja ilman pääsykokeita. Orkesteri Tempo on helppo tapa aloittaa musiikinharrastus myös siksi, että sen toiminta tapahtuu koulupäivän aikana. Orkesteri Tempo esiintyy aktiivisesti ja esiintymisiin otetaan mukaan myös uudet oppilaat varhaisesta vaiheesta lähtien.

Vantaan musiikkiopisto

Orvokkitie 15

PL 4510

01300 Vantaa

Opintosihteeri: Seija Elfving,
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube