Musiikkitaito- ja soitinvalmennus

Soitin- ja musiikkitaitovalmennustunnit antavat lapselle musiikillisia valmiuksia tuleviin musiikinopintoihin. Ryhmiin osallistuminen ei edellytä aiempaa musiikkileikkikoulutaustaa.

Musiikkitaitovalmennus

Musiikkitaitovalmennus on suunnattu 6–9-vuotiaille lapsille. Ryhmissä syvennetään aiemmin opittuja taitoja sekä vahvistetaan valmiuksia soitto- tai laulutunneilla ja musiikin perusteiden (mupe) tunneilla käymiseen.

  • Minit-lapsikuoro

Minit-lapsikuorossa kartutetaan lasten lauluvarastoa monipuolisella ohjelmistolla, opetellaan oikeaa äänenkäyttöä ja harjoitellaan esiintymistaitoja. Minit-kuorossa käydään läpi myös musiikin perusteiden (mupe) alkeita leikin ja musisoinnin keinoin.

  • Rytmiikka

Rytmiikka kehittää lapsen rytmitajua ja kokonaisvaltaista ilmaisua. Tunneilla tutustutaan musiikin elementteihin laulaen, liikkuen ja soittaen. Harjoitukset sisältävät kehorytmejä, koordinaatioharjoituksia sekä soittamista.

  • Musapaja

Musapajassa tutustutaan musiikin eri elementteihin laulamalla, soittamalla, liikkumalla ja kuuntelemalla. Musapajassa käydään läpi myös musiikin perusteiden (mupe) alkeita leikin ja musisoinnin keinoin. Musapaja-ryhmät on suunnattu erityisesti soitonopetuksen aloittaville 7–9-vuotiaille.

Soitinvalmennus

Soitinvalmennusryhmät on suunnattu 5–9-vuotiaille lapsille. Ryhmissä on 2–4 lasta (pariopetus tai pienryhmäopetus). Oppilas käy viikoittain sekä oman ryhmän soittotunnilla että musiikkitaitovalmennusryhmässä (esim. rytmiikka-ryhmä).

Soitinvalmennustunneilla syvennetään aiemmin opittuja taitoja, vahvistetaan valmiuksia soitto- tai laulutunnilla käymiseen ja tutustutaan tietyn soittimen soittamiseen. Soittimina ovat kaikki Vantaan musiikkiopiston perusopetuksessa opetettavat soittimet. Sopivan soittimen valinnassa otetaan huomioon lapsen ikä ja edellytykset käsitellä soitinta.

Bändisoitinkaruselli

Bändisoitinkaruselli on suunnattu 7–10-vuotiaille lapsille. Bändisoitinkarusellissa lapsi saa kokemuksia siitä, millaista on käydä soittotunnilla. Hän pääsee kokeilemaan myös yhtyesoittoa ja/tai musiikkitaitovalmennusta. Bändisoitinkarusellissa soittimina ovat pop&jazz-opetuksen soittimet.

Orkesteri Tempo

Orkesteri Tempon toiminta perustuu El Sistema -musiikkikasvatusmenetelmään, jonka tavoitteena on vahvistaa monitaustaisten lasten keskinäistä kumppanuutta yhteissoiton avulla. Tempo tarjoaa kaikille lapsille mahdollisuuden harrastaa musiikkia – taustaan katsomatta, tasapuolisesti ja ilman pääsykokeita. Orkesteri Tempo on helppo tapa aloittaa musiikinharrastus myös siksi, että sen toiminta tapahtuu koulupäivän aikana. Orkesteri Tempo esiintyy aktiivisesti ja esiintymisiin otetaan mukaan myös uudet oppilaat varhaisesta vaiheesta lähtien.

Vantaan musiikkiopisto

Lummetie 4

PL 4510

01030 Vantaa

Oppilashallintosihteeri:
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube