Musiikin perusopinnot


Perusopinnoissa

 • tutustut monipuolisesti erilaisiin musiikin työvälineisiin, työtapoihin ja historiaan
 • opit musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia soitto- ja laulutaitoja
 • opit hahmottamaan musiikkia sekä soveltamaan oppimiasi taitoja.

Musiikin perusopinnot uudessa opetussuunnitelmassa

Uudessa opetussuunnitelmassa opintojen lähtökohtana ovat omat tavoitteesi, vahvuutesi ja kiinnostuksen kohteesi. Keskeistä on monipuolinen perehtyminen valitsemasi instrumentin tai instrumenttien perustekniikkaan, ohjelmistoon ja ilmaisumahdollisuuksiin.

Perusopinnoissa on neljä erilaista opintopolkua, jotka eroavat jonkin verran toisistaan: eri opintojaksot ovat hieman eri laajuisia ja valinnaisten opintojen määrä vaihtelee. Kaikkien opintopolkujen minimilaajuus on 800 tuntia, mutta perusopintoihin voi aina valita valinnaisia opintoja yli ko. tuntimäärän.

Opintopolku määräytyy valitsemasi instrumentin perusteella:

 • Harmoniasoitinten opintopolku
 • Orkesterisoitinten opintopolku
 • Laulun opintopolku
 • Pop & jazz -soitinten opintopolku

Opintojen rakenne

Perusopinnot rakentuvat kolmesta opintokokonaisuudesta:

 • Musiikkitaito 1
 • Musiikkitaito 2
 • Musiikkitaito 3

Musiikkitaito 1 ja 2 -opintokokonaisuuksissa harjoittelet valitsemasi soittimen tai laulun perustekniikkaa sekä keskityt ohjelmiston ja ilmaisumahdollisuuksien sisäistämiseen. Molempiin opintokokonaisuuksiin kuuluu yhteismusisointia ja musiikin perusteiden opiskelua, jotka tukevat soitto- tai laulutaitosi kehittymistä sekä lisäävät ymmärrystäsi musiikista. Musiikkitaito 3 -opintokokonaisuudessa syvennät jo aiemmissa opintokokonaisuuksissa oppimiasi tietoja ja taitoja.

Opintokokonaisuuksiin voi sisältyä myös valitsemiasi valinnaisia opintojaksoja. Opintojaksoja voidaan järjestää viikoittaisena säännöllisenä opetuksena, projektiopetuksena tai integroituna toiseen opintojaksoon.

Musiikin perusopinnot vanhassa opetussuunnitelmassa

Vanhan opetussuunnitelman mukaisissa musiikin perusopinnoissa etenet tavoitteellisesti tasolta toiselle. Osaamisesi osoitat tasosuorituksilla. Perusopinnoissa pääaineenasi on laulu tai jokin soitin. Lisäksi opintoihin kuuluu musiikin perusteiden opiskelua ja yhteismusisointia.

Musiikin perusopintoihin kuuluu viikoittain

 • 30–60 minuuttia pääaineen opetusta (soitto-/laulutunnit)
 • 45–90 minuuttia musiikin perusteiden (mupe) opetusta
 • yhteismusisointia (soittotunnilla, mupe-tunnilla, orkesterissa, kuoroissa tai pienyhtyeissä)

Perusopintojen päättötodistuksen saat, kun olet suorittanut kaikki 3-tason opinnot (musiikin perusteiden suoritukset sekä soitossa 3-tasosuoritus tai laulussa 2-tasosuoritus) ja osallistuttuasi yhteismusisointiin. Perustason opinnot suoritettuasi voit jatkaa uuden opetussuunnitelman mukaisiin syventäviin opintoihin.

Haku perusopintoihin

Musiikin perusopintoihin haet ilmoittautumalla keväisin järjestettävään valintakokeeseen. Kaikki 31.7.2018 jälkeen opintonsa aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan.

Vantaan musiikkiopisto

Orvokkitie 15

PL 4510

01300 Vantaa

Opintosihteeri: Seija Elfving,
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube