Opetus

Vantaan musiikkiopistossa matka musiikin maailmaan alkaa musiikkileikkikoulussa jo alle yksivuotiaana. Varhaisiän musiikkikasvatuksesta matka jatkuu musiikin perusopintoihin ja syventäviin opintoihin, jotka antavat hyvät valmiudet myöhempiin musiikin ammattiopintoihin.

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää musiikin opetusta. Syyslukukauden 2018 alussa voimaan tuleva uusi opetussuunnitelma mahdollistaa oppilaille erilaisia oppimispolkuja, jotka rakentuvat oppilaiden omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Vantaan musiikkiopistossa opetusta järjestetään kaikissa soittimissa ja laulussa. Instrumenttiopintojen lisäksi jokaiseen opintopolkuun kuuluu yhteissoittoa, musiikin perusteiden opintoja sekä valinnaisia opintoja.


Opetussuunnitelma

Vantaan musiikkiopiston opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen määrittelemiin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Opetussuunnitelman mukainen musiikin laaja oppimäärä muodostuu perustason opinnoista ja syventävistä musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Opinnot antavat oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua musiikkialan ammattiopintoihin.

Musiikin perusopetuksessa 31.7.2018 jälkeen aloittavat oppilaat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti alusta lähtien. Ennen 1.8.2018 opintonsa aloittaneet oppilaat voivat suorittaa opintojaan aiempaa opetussuunnitelmaa noudattaen enintään 31.7.2021 saakka.

Vantaan musiikkiopisto

Lummetie 4

PL 4510

01300 Vantaa

Oppilashallintosihteeri:
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube