Hae soiton ja laulun opetukseen

Vantaan musiikkiopisto tarjoaa lapsille ja nuorille laadukasta musiikin opetusta huippuopettajiemme ohjastamana. Opiskelu musiikkiopistossamme on tavoitteellista ja musiikin perusopinnot vaativat pääsääntöisesti 2-3 viikoittaista käyntikertaa oppitunneilla ja säännöllistä kotiharjoittelua. Oppilaamme saavat itselleen elinikäisen harrastuksen tai jopa perustan ammattiopintoihin. Eri instrumenttien opiskelun aloitusikä vaihtelee 5-9 -ikävuoden välillä. Perusopintoihin haetaan valintatestin kautta.

HUOM! Opetukseen voivat hakea vain ne henkilöt, joiden kotikunta on Vantaa.

Soiton ja laulun opetuksen opinnot koostuvat kolmesta kokonaisuudesta:

1. yksilöopetus
Opit instrumenttisi perustekniikkaa, ohjelmistoa ja ilmaisua

2. Yhteismusisointi
Osallistut johonkin seuraavista: sinfonia- ja viihdeorkesteri, jousi- ja puhallinorkesterit, kuorot, lauluyhtyeet ja lied, bändit, pienyhtyeet, kansanmusiikkiryhmät ja musiikkiteatteri

3. Musiikin hahmotusaineet
Tutustut musiikin rakenteisiin ja opit mm. sovittamaan ja tekemään omaa musiikkia. MuHa-opinnot alkavat 10-vuotiaasta alkaen.

Lisätietoja soiton ja laulun opetuksesta.

Hae soiton ja laulun opetukseen 1.-30.4.

Testiin valmistautuminen - ohjeistus

Testissä tehdään toistoon perustuvia rytmi- ja laulutehtäviä sekä musiikin hahmotuskykyyn ja motorisiin taitoihin perustuvia tehtäviä. Lisäksi hakija esittää oman vapaavalintaisen laulun, esim. yhden säkeistön tutusta laulusta. Mieti laulu valmiiksi jo etukäteen. Jos olet soittanut aiemmin, niin voit myös soittaa jonkin pienen kappaleen. Hakijalta ei edellytetä aikaisempia musiikin opintoja.

Valintatestipäivät ovat 3.-4.5.2022.

Vantaan musiikkiopisto

Orvokkitie 15

PL 4510

01300 Vantaa

Opintosihteeri: Seija Elfving,
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube