Hae oppilaaksi

Vantaan musiikkiopiston uudet oppilaat aloittavat pääsääntöisesti aina syys- tai kevätlukukauden alussa. Oppilaaksi pääset ilmoittautumalla tai valintatestin kautta. Pyrimme sijoittamaan kaikki hakijat, jotta musiikkiharrastus pääsee tavalla tai toisella alkamaan. Jos paikkaa ei kuitenkaan pystytä lukuvuoden alkaessa lupaamaan, jäät jonoon, ja oppilaspaikasta ilmoitetaan sinulle heti sellaisen vapauduttua.

Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulussa jo olevat oppilaat jatkoilmoittautuvat lukuvuodelle 2019-2020 1.-15.4.2019.
Uudet oppilaat voivat ilmoittautua ensi lukuvuoden muskariin 24.4. alkaen. Ilmoittautuminen silloin tämän linkin kautta.

Musiikkitaitovalmennus

Ilmoittaudu 24.4. alkaen tästä lukuvuodelle 2019-2020 Minit-kuoroon, rytmiikkaan ja musapajaan.

Soitinvalmennus ja Bändisoitinvalmennus

Hae soitin- tai bändisoitinvalmennukseen lukuvuodelle 2019-2020 tästä.

Musiikin perusopinnot: soitto tai laulu

Musiikin perusopetukseen sisältyvään soiton- tai laulunopetukseen pääsee valintatestin kautta. Aloittavalta ei edellytetä aikaisempia musiikinopintoja. Keväisin järjestettäviin valintatesteihin ilmoittaudutaan sähköisellä ajanvarauksella 1.4.-30.4.2020 tästä, valitse lomake "Hae soiton ja laulun opetukseen (Perusopinnot)". Oppilasvalinnat tehdään juhannukseen mennessä, ja niistä tiedotetaan hakijoille kotiin lähetettävällä kirjeellä.

Avoin opetus

Hae avoimeen opetukseen tästä.

Musiikkiteatteri-ilmaisu

Musiikkiteatteri-ilmaisuun haetaan valintakokeella,johon ilmoittaudutaan tästä.


Valintatesti

Soiton- ja laulunopetukseen, musiikkiteatteri-ilmaisuun sekä orkestereihin ja kuoroihin haluavat osallistuvat valintatestiin. Valintatestejä, koesoittoja ja -lauluja järjestetään, jotta voimme arvioida, mikä olisi kullekin hakijalle sopivin opetusmuoto tai -ryhmä. Samalla valintatestillä voi hakea eri soittimiin tai lauluun; soitinkohtaisesti ei tarvitse käydä erikseen useammassa testissä.

Valintatesti sisältää yleensä toistoon perustuvan musikaalisuustestin sekä musiikin hahmotuskyvyn ja motoriikan testausta. Valintatestissä laulat myös yhden laulun (esimerkiksi tutun lastenlaulun) tai jos olet soittanut aiemmin, voit myös soittaa jonkin pienen kappaleen. Muilta osin valintatestiin ei tarvitse valmistautua. ‍

Valintatestit lukuvuodelle 2020 - 2021

ILMOITTAUDU TÄSTÄ Valitse: "Hae soiton ja laulun opetukseen (Perusopinnot)"

Valintatestit järjestämme keväisin toukokuussa. Testit järjestetään seuraavissa opetuspisteissämme; Tikkurilassa Lummetiellä, Simonkallion koululla ja Patotiellä Myyrmäen alueella. Vuoden 2020 valintatesteihin imoittautuminen on 1.4.-30.4.2020.

Musiikkiluokkalaisten opetus Vantaan musiikkiopistossa

Kaikki vantaalaiset oppilaat, jotka pyrkivät 3. luokalla alkaville musiikkiluokille, voivat hakea musiikkiluokkatestin yhteydessä myös Vantaan musiikkiopiston oppilaaksi.

Kaikkia musiikkiluokalle hakeneita oppilaita, jotka ovat samalla hakeneet Vantaan musiikkiopistoon, pyydetään ilmoittamaan lapsen ja omat henkilötiedot ym. tämän linkin kautta musiikkiopistoon. Valitse ”Musiikkiluokkalaisten hakemus”.

Ilmoittautumisaika on 1.4.-3.5., jonka jälkeen ilmoittautuminen sulkeutuu. Kaikki ilmoittautuneet ovat samassa haussa valintatesteihin toukokuussa osallistuvien kanssa. Tämän jälkeen ilmoittautuneille emme voi taata oppilaspaikkaa.

Musiikkiopistoon hakeneet musiikkiluokkalaiset ohjataan joko perusopetukseen tai soitinvalmennukseen. Opetamme mahdollisuuksien mukaan oppilaan omalla koululla. Musiikkiluokkalaisille ja musiikkilukiolaisille järjestetään musiikin perusteiden opetusta usein koulun puitteissa. Koulussa suoritettujen kurssien ja musiikkiopiston kurssien sisällöllinen vastaavuus ja hyväksymiskäytäntö tulee aina tarkistaa etukäteen opettajilta sekä koululla että musiikkiopistolla.

Vantaan musiikkiopisto

Lummetie 4

PL 4510

01300 Vantaa

Oppilashallintosihteeri:
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube