Tiedote oppilaille ja huoltajille 29.1.2021

Yksilö- ja pienryhmäopetus lähiopetukseen
Vantaan musiikkiopisto siirtyy 1.2. alkaen pääosin lähiopetukseen pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän sekä Vantaan kaupungin linjausten mukaisesti. Opetus koskee lapsia ja nuoria, jotka ovat syntyneet vuonna 2001 tai myöhemmin. Aikuisten harrastustoiminta on edelleen pelkästään etäopetuksen varassa.
Kaikki opetus järjestetään ensisijaisesti turvallisuusnäkökulma edellä. Vantaan musiikkiopiston tiloista johtuen pystymme antamaan turvallista opetusta vain yksilö- ja pienryhmäopetuksessa sekä muskarissa perheryhmät poissulkien.
Oppilas voi hyvästä syystä (esim. riskiryhmään kuuluminen, perheenjäsenen riskiryhmään kuuluminen tai karanteeni) saada kuitenkin toistaiseksi myös etäopetusta. Tästä tulee ilmoittaa opettajalle ajoissa.

Poikkeukset:
Laulu- ja puhallinsoitonopetus
• Laulun ja puhallinsoitinten opetus jatkuu pääsääntöisesti etäopetuksena, koska kummassakaan ei voida käyttää maskia eivätkä opetusluokat ole kaikilta osin riittävän suuria saadaksemme 4 m turvavälin, joka näissä opetusaineissa on suositus.
Mupe, bändit ja orkesterit
• Kaikki mupe -opetus, bändit sekä puhallin- ja jousiorkesterit jatkavat etänä
Muu ryhmäopetus
• Muista ryhmäopetuksista opettaja tiedottaa erikseen (esim. kuorot, musiikkiteatteri)
Varhaisiän musiikkikasvatus
• 0-2 –vuotiaitten perheryhmät jatkavat etäopetuksessa
• 3-vuotiaiden ja sitä vanhempien ryhmät siirtyvät lähiopetukseen. Oma opettaja tiedottaa opetuspaikkakohtaisista turvallisuusohjeista.
• Luokan ulkopuolisissa tiloissa on ehdottoman tärkeää noudattaa opettajalta saatua turvallisuusohjetta. Aikuiset eivät saa tulla sisätiloihin muuten kuin pientä lasta saattaessa ja hakiessa. Silloinkin pitää huolehtia, että aikuiset käyttävät maskeja sekä huolehtivat käsihygieniasta ja turvaväleistä.

Yksilö- ja pienryhmäopetuksen turvaohjeet:

• Luokissa pidetään mahdollisimman suuri etäisyys, vähintään 2 m oppilaan ja opettajan välillä.
• Opettajalla ja kaikilla yli 12-vuotiailla on maski, käsien pesusta ja desinfioinnista on huolehdittu.
• Soittimet desinfioidaan tai opettaja desinfioi kätensä ennen ja jälkeen jousisoittimen virittämisen jne. Kts. Liite

Tässä vielä linkki Vantaan kaupungin uutiseen, jossa on perustelut lähiopetukseen siirtymisestä:

https://www.vantaa.fi/uutisia/101/0/155425

Monna Relander, rehtori

  • Julkaistu: 29.01.2021

Vantaan musiikkiopisto

Orvokkitie 15

PL 4510

01300 Vantaa

Opintosihteeri: Seija Elfving,
040 843 7401, musiikkiopisto@vantaa.fi

facebook instagram youtube