Koululaisille

Kulttuuriympäristökasvatus sijoittuu useille eri peruskoulun ja toisen asteen vuosiluokille sekä eri oppiaineisiin. Kulttuuriympäristökasvatus vahvistaa lasten ja nuorten identiteettiä, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä. Samoja tavoitteita asetetaan myös vantaalaisissa opetussuunnitelmissa. Tälle sivulle on koottu perusopetukselle soveltuvat kulttuuriympäristökasvatuksen aineistot ja palvelut oppiaineiden ja opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisiksi kokonaisuuksiksi, jotta opettajan ja oppilaan olisi helppo tarttua niihin. Kannattaa tutustua myös vantaalaisiin kulttuuriympäristökohteisiin , joihin voi tehdä vierailun tai omatoimiretken.


Finna-aineistot (kuva-arkisto, kulttuuriympäristö, esinearkisto, arkisto)

Historia

 • vuorovaikutteisuus ja tutkimuslähtökohta
 • moniluku- ja tiedonhakutaidot: erilaiset tekstit, kartat ja kuvat historiallisina lähteinä

Kuvaamataito

 • tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
 • vanhojen valokuvien ja historiallisen taiteen pohjalta työskentely

Kaupunki ilman identiteettiä? -etäopiskelumateriaali

Historia

 • vaikuttaminen ja yhteiskunnalliset asiat
 • kasvattaminen aktiiviseksi kansalaiseksi

Kuvaamataito

 • mikä on mielestäsi kaunista ja rumaa?

Kuninkaatie-mobiilipelit

Historia

 • tutustuminen omaan lähiympäristön historiaan
 • aikakaudet esihistoriasta keskiaikaan
 • suomalainen identiteetti ja Ruotsin vallan aika
 • toiminnalliset ja elämykselliset työtavat

Kuvaamataito

 • moniaististen havaintojen tekeminen ympäristöstä
 • ympäristössä ilmenevien arvojen tunnistaminen


Rakennustutkijan tai arkeologin oppitunti koulullasi tai valmiit PowerPoint-esitykset

Historia

 • tutustuminen omaan lähiympäristön historiaan
 • oppilaan identiteetin rakentumisen tukeminen
 • aikakaudet esihistoriasta keskiaikaan

Kuvaamataito

 • rakennetussa ympäristössä näkyvät ajan kulttuurin arvostukset

YouTube-video Igor in Russia: Tikkurilan vanha asema

Historia

 • Venäjän merkitys Suomelle ja teollinen vallankumous

Vantaa 1918 -mobiilireitti

Historia

 • työväen järjestäytyminen ja Suomen itsenäistyminen (historia)
 • nykypäivän ymmärtäminen historian avulla (historia)
 • Suomen ja muun maailman historia

Vantaan historialliset jokikävelyt -mobiilireitit

Luonnontieteet


Karttavantaa.fi ja vanhatkartat.fi

Historia


Vantaanjoen pitäjä 1964 -kotiseutuelokuva ja Virtuaalimatka Vantaan maatalousmuseoon

Historia

 • kaupungistumisen ja elinkeinorakenteen murros
 • teollinen vallankumous

Virtuaalimatkat Vantaan historiaan -videot Aviapoliksessa, Hämeenkylässä, Koivukylässä, Kuusijärvellä ja Myyrmäessä

Historia

 • oppilaan identiteetin rakentumisen tukeminen

Kuva: Viertolan koulun 8E-luokka tutustui historian oppitunneilla lähialueidensa historiaan tekemällä siitä mobiilireitin vuonna 2018.


Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset

Onko sinulla kulttuuriympäristöaiheinen kysymys? Ota yhteyttä Vantaan kaupunginmuseoon kulttuuriymparisto@vantaa.fi tai soita 050 302 4964.

facebook twitter instagram