Tavoitteet ja toimenpiteet

T‍älle sivustolle luodaan kulttuuriympäristön tavoitteet ja toimenpiteet.

KYLLI-HANKKEEN TAVOITTEET JA VAIKUTUKSET
TAVOITE VAIKUTUS
MUSEON PERUSTOIMINTA Museon toiminta tunnistetaan ja sitä arvostetaan hyvinvointitekijänä Vantaalla Kulttuuri ja kulttuuriympäristö tuottavat aineetonta hyvinvointia
Luomme positiivista Vantaa-kuvaa ja järjestämme tapahtumia sen ympärille Paikallisidentiteetti ja kuulumisen kokemukset vahvistuvat

KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA

Kulttuuriympäristöohjelman saaminen Vantaalle On olemassa yhteinen käsitys kulttuuriympäristön historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta
On raamit elinympäristöjen laadulle, alueiden kehittämiselle ja kulttuuriympäristönhoidolle
On yhteiset tavoitteet ja vastuunjako
Tasa-arvo ja läpinäkyvyys päätöksenteossa
Kulttuuriympäristösitoumuksia, -hoitoa ja muuta yhteistoimintaa mahdollistetaan asukkaille ja yrityksille Paikallisidentiteetti ja kuulumisen kokemukset vahvistuvat
Osallisuus ja yhteisöllisyys kasvavat
Vastuu ja tietoisuus vaikutusmahdollisuuksista leviää
Arvomaailman/arvoilmapiirin muutokset
Aktivoi niitä, jotka eivät ole aikaisemmin olleet mukana kulttuuriympäristötyössä
Tunnettu ja tunnistettu kulttuuriympäristöohjelma, asukkaat mukana luomassa ja toteuttamassa ohjelmaa Paikallisidentiteetti ja kuulumisen kokemukset vahvistuvat
Osallisuus ja yhteisöllisyys kasvavat
Vastuu ja tietoisuus vaikutusmahdollisuuksista leviää
Arvomaailman/arvoilmapiirin muutokset
Sitoutuminen ohjelman tavoitteisiin
Mahdollisimman monta eri toimijaa ja toimialaa mukaan ohjelmatyöhön Toimijoiden välinen yhteistyö ja -ymmärrys kasvaa
Ohjelma käyttöön päätöksenteossa
Yhteisöllisyys, paikallisidentiteetti ja kuuluvuuden tunne
Vaikuttamismahdollisuudet esiin
Suojelumerkinnät yleis- ja asemakaavoissa ovat asianmukaisia, suojelukohteita tehdään tunnetuksi Vantaan kaupunkikuva on viihtyisä ja monikerroksinen
Suojelukohteet huomioidaan suunnittelun lähtökohtana ja ne tunnetaan
VERKKOSIVUT Pelit, oppimateriaalit, tiedonkeruu ja palvelut verkkosivuille Avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen kulttuuriympäristötyössä
Kulttuuriympäristökasvatuksesta helpompaa
Tavoitetaan useampia ja uusia kohderyhmiä
Kerätään tietoa sekä ohjelmaa että näyttelyä varten
Elinkeinotoiminta ja kulttuurisidonnainen yrittäjyys helpottuu
Saatavuuden parantaminen Avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen kulttuuriympäristötyössä
Kulttuuriympäristökasvatuksesta helpompaa
Tavoitetaan useampia ja uusia kohderyhmiä
Kerätään tietoa sekä ohjelmaa että näyttelyä varten
NÄYTTELY Museo tuottaa mielenkiintoisia näyttelyitä ja tapahtumia Kävijämäärät 13 000
Kaupunkilaisten osallistuminen näyttelytyöhön lisää tietoisuutta museon toiminnasta
Tehdään näyttely Vantaasta yhdessä toimialojen, asukkaiden ja yritysten kanssa
Saadaan historiallinen näyttely, jollaista Vantaalla ei ole
Enemmän työvoimaa ohjelman tekoon, tekijöidensä näköinen näyttely
Saadaan koostettua pysyvä näyttely samasta aineistosta
Kävijämäärät 13 000 Yhä useampi pääsee osallistumaan näyttelyntekoon
Tietoisuus kulttuuriympäristöstä leviää

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset

050 302 6720

Projektikoordinaattori

Maiju Hautamäki

Vantaan kaupunginmuseo

Hertaksentie 1

01300 Vantaa

facebook twitter instagram