Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristö tarkoittaa ihmisen muovaamaa ympäristöä, jonka ominaispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Siihen kuuluvat kulttuurimaisema, rakennettu kulttuuriympäristö, muinaisjäännökset ja perinnebiotoopit. Kulttuuriympäristö kertoo menneiden sukupolvien elämästä, työstä ja rakentamisesta. Jokainen sukupolvi tulkitsee ja ymmärtää kulttuurimaiseman sisältämiä viestejä menneestä ja jättää siihen omat jälkensä. Vaikka maiseman muutos on välttämätöntä, on jokaisen sukupolven velvollisuutena myös säilyttää aikaisempia kerrostumia, jotta ne ovat myös tulevien sukupolvien koettavissa.‍


ValokuvaRakennusperintöön kuuluva Håkansbölen kartano sijaitsee Vantaan Hakunilassa. Suojelu ja säilyttäminen koskee myös modernia rakennusperintöä. Kuva: Antti Yrjönen / Vantaan kaupunginmuseo.

ValokuvaVantaa on ollut vilkkaasti asuttua seutua jo kivikaudelta lähtien. Muinaisjäännökset muodostavat kulttuuriympäristön vanhimman kerroksen, joka on vielä monin paikoin säilynyt Vantaalla. Kuva: Andreas Koivisto / Vantaan kaupunginmuseo.

ValokuvaKultturimaisema kertoo ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta. Maalaismaisema peltoineen kertoo elämän ja elinkeinojen muutoksesta. Kuva: Pertti Raami / Vantaan kaupunki.

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset

050 302 6720

Projektikoordinaattori

Maiju Hautamäki

Vantaan kaupunginmuseo

Hertaksentie 1

01300 Vantaa

facebook twitter instagram