Vantaan vanhan rakennuskannan inventoinnin tulokset kartalla

Vantaan vanhojen rakennusten inventoinnin, ns. VAARI-inventoinnin, tiedot on nyt tallennettu kaupunginmuseon Kirsti -kokoelmanhallintajärjestelmään. Kohteiden perustiedot näkyvät kaupungin karttapalveluissa, mm. kaikille avoimessa https://kartta.vantaa.fi/ -osoitteessa.

Inventoinnin teki vuosina 2010–2018 arkkitehti Amanda Eskola. Inventoinnissa käytiin läpi kaikki Vantaan ennen vuotta 1930 valmistuneet rakennukset, joista vanhin eli Vantaan Pyhän Laurin kirkon kellotapuli ajoittuu jopa 1300-luvulle. Eskolan inventoinnin mukaan Vantaalla on noin 1500 tarkastelujaksolle ajoittuvaa vanhaa rakennusta ja niistä kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi on luokiteltu noin 660 kohdetta.

Inventointi palvelee paitsi kaupunginmuseon rakennushistorian tallennusta, myös Vantaan kaupunkisuunnittelua sekä rakennusvalvontaa. Nyt kohteet ovat myös kaikkien nähtävillä karttapalvelussa. Karttapalvelu löytyy linkitettynä Kyllin nettisivuille Vantaan kulttuuriympäristökohteet -osiosta.

  • Julkaistu: 01.04.2019

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset

050 302 6720

Projektikoordinaattori

Maiju Hautamäki

Vantaan kaupunginmuseo

Hertaksentie 1

01300 Vantaa

facebook twitter instagram