Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää Myyrmäen Kuohukujan asemakaavamuutoksen hyväksymistä

Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta päätti maanantain kokouksessaan esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Myyrmäen Kuohukujan asemakaavan muutoksen. Muutoksella esitetään purettavan Kuohukujan ostoskeskuksen paikalle uutta arkkitehtuuriltaan korkeatasoista asuin- ja liikerakennusta, joka koostuu 8-kerroksisesta asuinkerrostalosta ja 1-kerroksisesta siipirakennuksesta, johon tulee liiketilaa, osa autopaikoista ja kattopiha.

Kaavamääräyksissä on painotettu erityisesti uudistuvan korttelin arkkitehtuuria sekä kytkeytymistä alueen kaupunkirakenteeseen. Rakennus sovitetaan Pohjois-Myyrmäen kaupunkirakenteeseen ja Uomatien kaupunkikuvaan. Suunnittelualueella sijaitsee Kuohukujan ostoskeskus, parkkialue, aukio sekä Kuohupolun katualuetta.

Kaupunginhallitus päätti 12.11.2018 kokouksessaan asemakaavamuutoksen asettamisesta nähtäville. Nähtävilläoloaikana 28.11.2018–2.1.2019 kaavamuutokseen jätettiin kolme muistutusta. Kaupunginmuseolta pyydettiin lausunto ostoskeskusta koskien. Lausunnon mukaan kaavan toteutuminen hävittää alueelta ostoskeskusrakennukseen liittyvät kulttuurihistorialliset arvot. Asemakaavamuutoksen mukaista, ostoskeskuksen purkavaa vaihtoehtoa perustellaan kuitenkin sillä, että rakennus on heikon kunnon vuoksi pääosin tyhjillään eikä rakennusvalvonnan arvion mukaan ole taloudellisteknisesti korjattavissa. Purkamisratkaisulla saadaan lisää uusia, esteettömiä asuntoja Myyrmäkeen.

Lisätiedot: aluearkkitehti Timo Kallaluoto, p. 050 312 2132

  • Julkaistu: 26.02.2019

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset

050 302 6720

Projektikoordinaattori

Maiju Hautamäki

Vantaan kaupunginmuseo

Hertaksentie 1

01300 Vantaa

facebook twitter instagram