Kulttuuriympäristökasvatuksen aineistot Vantaalla

Vantaan kaupunginmuseo, Hertaksentie 1, 01300 Vantaa · Aika 27.2.2020 klo 13:00 - 14:30

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset -hanke kutsuu vantaalaiset kunnan kasvattajat ja yhdistystoimijat mukaan kokoamaan kulttuuriympäristökasvatuksen aineistoja ja materiaaleja! Yksi viidestä Vantaan kulttuuriympäristölinjauksesta (2020) on ”Vantaalaisiksi opitaan ja kasvetaan kulttuuriympäristökasvatuksen avulla” . Tavoitteen saavuttamiseksi luotu toimenpide on, että kaikki kulttuuriympäristökasvatuksen tapahtumat, toiminnot ja palvelut kootaan opettajien Intranettiin, jotta niiden hyödyntäminen olisi mahdollisimman helppoa.

Kulttuuriympäristökasvatuksella tarkoitetaan kasvatusta, jolla edistetään ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamista ja arvostamista sekä tuetaan ympäristösuhteen ja kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista. Käytännössä tämä sisältää monenlaista kotiseututyötä ja -historiaa. Tervetuloa siis kokoukseen tuomaan omat tapahtumasi, aineistosi, työpajasi ja palvelusi mukaan kulttuuriympäristökasvatuksen yhteiseen materiaaliin!

Mikäli et pääse paikalle, voit ilmoittaa tapahtumasi, aineistosi tai palvelusi tämän linkin kautta.


Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset

050 302 6720

Projektikoordinaattori

Maiju Hautamäki

Vantaan kaupunginmuseo

Hertaksentie 1

01300 Vantaa

facebook twitter instagram