Hankkeen eteneminen

2‍018

Kaupungin rahoitus hankkeelle valmistuu ja Museoviraston innovatiivinen apuraha 40 000 € saadaan hankkeelle.

Hanke käynnistyy maaliskuussa, projektiin palkataan koordinaattoriksi Maiju Nurminen.

Keväällä haetaan Euroopan kulttuuriperinnön teemavuoden osallistaviin hankkeisiin Museoviraston apurahaa yritys- ja yksityisverkoston luomiseksi, mutta avustusta ei myönnetä. Myöhemmin päätetään, että yritysseminaari järjestetään vuonna 2019 hankkeen oman budjetin sallimalla tavalla.

Keväällä palkataan arkeologi Petro Pesonen tekemään muinaisjäännös- ja tieinventointien päivitystä Yleiskaavaa varten. Petron tietojen avulla päivittyy myös Kyllin lista suojelukohteista. Rakennustutkijat päivittävät viikoittain Vantaan modernien rakennusperintökohteiden inventointia. Kaikkien yleiskaavaan kuuluvien inventointien tulisi valmistua vuoden loppuun mennessä.

Hankkeen ensimmäinen osaprojekti käynnistyy yhteistyössä Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Peltolan koulun 8E -luokan kanssa.

Kyllin kesteillä 15.5. juhlitaan hankkeen alkamista yli 130 kävijän voimin ja julkaistaan Peltolan koulun oppilaiden tekemä mobiilireitti.

Toukokuussa saadaan käyntiin verkkokysely - avoinnaoloaikaa pidennetään kuitenkin kesäkuun loppuun.

Kesäkuussa saadaan Kylli nettisivut auki, somekanavat ovat pyörineet jo maaliskuusta saakka.

Elokuussa alkaa arkkitehtuurikävelyt yhteistyössä kesäyliopiston kanssa, jotka toteutetaan myös syyskuussa Hakunila-Aviapolis-Tikkurila -kehittämisryhmän kanssa.

Syyskuu on kiireinen tapahtumanjärjestämisessä. Kylli vierailee työpajojen merkeissä esimerkiksi Kivistön ja Koivukylän aluepäivissä ja on mukana Valokuvaa Vantaa -kursseilla.

Syksyllä järjestetään Kyllin ohjausryhmän ensimmäinen kokous, jossa arvioidaan kirjallisen tuotoksen ensimmäistä versiota sekä pohditaan kunkin toimijan mahdollisia toimenpideideoita ja yhteistä visiota.

2019

Näyttelyn käsikirjoittaminen alkaa ja linjaustyön kasaaminen jatkuu entiseen tapaan.

2020

Kulttuuriympäristölinjaukset ovat valmiit ja ne kootaan sekä julkaisuksi että nettisivuille. Näyttely avataan Vantaan kaupunginmuseossa.

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset

050 302 6720

Projektikoordinaattori

Maiju Hautamäki

Vantaan kaupunginmuseo

Hertaksentie 1

01300 Vantaa