Tukioppilaat

Tukioppilaat ovat vapaaehtoisia nuoria, jotka luovat hyvää kouluhenkeä ja toimivat silminä ja korvina koulun arjessa.


Vantaankosken koulussa on aktiivista tukioppilastoimintaa. Toiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Tukioppilaat ovat ystäviä ja reiluja kavereita, jotka neuvovat, tukevat, auttavat ja ohjaavat sekä toimivat esimerkkinä uusille 7. luokkalaisille.


Tukioppilaat auttavat uusia 7. luokkalaisia sopeutumaan uuteen kouluun ja he osallistuvat 7. luokkalaisten ryhmäyttämiseen mm. lv-tuokioilla ja Seiskapäivillä. Tukioppilaat seuraavat aktiivisesti kummiluokkiaan ja tarvittaessa juttelevat oppilaiden kanssa tai kertovat esim. havaitsemistaan kiusaamistapauksista opettajille.


Tukioppilaat osallistuvat aktiivisesti oppilaskunnan hallituksen kanssa myös muuhun koulun yhteistoimintaan ideoiden ja järjestäen mukavaa yhteistä toimintaa. Uusia tukioppilaita valitaan keväisin ja tukioppilaat koulutetaan tehtäväänsä. Koulun yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR) sekä johtoryhmä tapaavat oppilaskunnan hallitusta vähintään kerran lukuvuoden aikana.
Vantaankosken koulu

Kanslia 040-5018226

Opettajainhuone (päärakennus) 050-3033 194

Opettajainhuone (kielitalo) 09-8393 4821

Isontammentie 15, 01730 Vantaa

PL 2504

01030 VANTAAN KAUPUNKI

Rehtori: Kaisa Maliniemi,
0400-673980, kaisa.maliniemi@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Maria Hohka,
050-303 3092, maria.hohka@vantaa.fi

Vararehtori: Iiris Eronen,
050-3124 807, iiris.eronen@vantaa.fi

Muut yhteystiedot:

Opettajien sähköpostiosoitteet: