Tee lahjoitus

[kuva: Antti Yrjönen / Vantaan kaupunginmuseo]

Kokoelmat karttuvat pääosin lahjoituksina, sillä museolla ei ole määrärahoja kokoelmaostoihin. Jokaisen kohteen kohdalla mietitään erikseen, täyttääkö se kokoelmien ehdot. Päätöksen kokoelmiin liittämisestä tekee intendentti tai kokoelmasta vastaava amanuenssi.

Kokoelmiin tallennettavan kohteen vaatimukset:

 • tarpeeksi hyväkuntoinen
 • Vantaalla valmistettu (teollisesti tai käsityönä)
 • Vantaalla käytetty
 • Vantaalla asuneelle henkilölle kuulunut
 • kertoo keskeisistä asioista Vantaan historiasta tai nykyisyydestä
 • esineen historiasta tiedetään riittävästi
 • kuuluu tallennusvastuualueeseen


Kokoelmiin ei liitetä kohdetta, joka on:

 • tallennusvastuualueen ulkopuolelta
 • huonokuntoinen
 • jo kokoelmissa edustettuna (kaksoiskappale)
 • esineen historia ei ole tiedossa

Alueellisesti noudatetaan nykyisen Vantaan rajoja. Entisen Helsingin pitäjän ja maalaiskunnan Helsinkiin liitettyjen alueiden aineistosta päätetään tapauskohtaisesti Helsingin kaupunginmuseon kanssa.

Kohteita voidaan tallentaa myös käyttökokoelmaan, jolloin niitä käytetään museo-opetuksessa sekä näyttelyrekvisiittana. Vantaan kaupunginmuseo ei ota vastaan deponointeja. Deponoinnilla tarkoitetaan aineiston tallentamista museon kokoelmiin niin, että museo ei omista sitä.‍

H‍aluatko lahjoittaa museolle kuvia, arkistoaineistoa tai esineitä?


Ota yhteyttä:

 • kuvat: kuva-arkisto@vantaa.fi, 050 318 0989
 • arkistoaineisto: anna-reetta.rikala@vantaa.fi, 050 302 4097
 • esineet: paivi.yli-karhula@vantaa.fi, 050 318 1482

RSS facebook twitter instagram youtube