Kuva-arkisto

[kuva: Antti Yrjönen / Vantaan kaupunginmuseo]

Kuva-arkiston kokoelmiin kuuluu noin 127 000 kuvaa (v. 2015): valokuvien vedoksia, negatiiveja, diakuvia, kuvatiedostoja sekä valokuva-albumeita 1800-luvun lopulta nykypäivään. Lisäksi kokoelmissa on jonkin verran postikortteja ja muuta kuvamateriaalia.

Kuvien aiheina ovat mm. Vantaan alueen rakennukset, maisemat, henkilöt, kunnalliselämä ja tapahtumat. Kokoelma on muodostunut pääosin lahjoituksina. Suuri osa kuva-aineistosta on koottu reprokuvauttamalla ja nykyisin digitoimalla yksityisiltä henkilöiltä lainattuja kuvia.

Museo dokumentoi valokuvaamalla kaupunkikuvan muutosta, tapahtumia ja ilmiöitä (ks. tallennusvastuu). Dokumentointikuvauksia on tehnyt pääasiassa museon oma valokuvaaja vuodesta 2006.

Kuva-arkistoon voi tutustua ma-pe klo 9 - 15. Käynneistä tulee sopia etukäteen. Asiakkaille myös skannataan kuvia ja teetetään vedoksia tilauksesta. Kuvapyyntöihin vastataan vain kuva-arkiston aukioloaikoina, ja kuvien toimitusaika on noin viikko.

Kuva-arkistosta vastaa museoamanuenssi Anu Mönkkönen (050 318 0989, kuva-arkisto@vantaa.fi).‍

muistaakseni-blogi

Vanhoja kuvia Martsarista kaivataan kirjaan!

Suo­ma­lai­sen Kir­jal­li­suu­den Seu­ra (SKS) juh­lis­taa 50-vuo­tias­ta Mar­tin­laak­soa ja jul­kai­see lähiöstä ensi vuon­na kir­jan, jon­ka kir­joit­taa it­se­kin Mar­tin­laak­sos­sa vart­tu­nut Juk­ka Aho­nen. Van­taan kau­pun­gin­museo aut­taa ke­rää­mään kir­jaa var­ten ku­via mart­sa­ri­lai­sil­ta vuo­sien var­rel­ta.

Lue Lisää

RSS facebook twitter instagram youtube