Kokoelmapolitiikka


ValokuvaKokoelmapolitiikan tarkoituksena on kiteyttää museon tehtävä ja avata museon toimintaa ja prosesseja. Vantaan kaupunginmuseon kokoelmapolitiikan vahvistaa vapaa-ajan lautakunta. Kokoelmapolitiikka tarkistetaan vuosittain ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Vantaan kaupunginmuseon ensimmäinen kokoelmapolitiikka valmistui vuonna 2004 ensimmäisten museoiden joukossa Suomessa. Kokoelmapolitiikka tehtiin silloin vain henkilökunnan käyttöön. Se keskittyi kuvaamaan työprosesseja ja toimi käytännön työkaluna. Vuoden 2018 alussa kokoelmapolitiikasta julkaistiin ensimmäinen yleisöversio.‍


Tallennusvastuu

Vantaan kaupunginmuseolla on paikallinen tallennusvastuu. Kokoelmia kartutetaan Helsingin pitäjää, Helsingin maalaiskuntaa, Vantaan kauppalaa ja Vantaan kaupunkia koskevalla aineistolla.

Painopistealueet ovat:

  • vantaalainen teollisuus
  • vantaalaiset kodit
  • kulttuurimaisema ja rakennuskulttuuri
  • vantaalainen kulttuuri ja vantaalaisten kulttuuri; järjestötoiminta, harrastukset, vapaa-aika, tapahtumat
  • kunnalliselämä eri aikoina, toimialat ja organisaatiot, museon oma toiminta


Nykydokumentointi ja yhteistyö

Vantaan kaupunginmuseo tallentaa aktiivisesti Vantaan nykypäivän ilmiöitä. Tallennusaiheet valitaan vuosittain. Ne voivat liittyä museon omaan tai muuhun teemavuoteen, tai ne voivat määräytyä tarvittavan näyttely- tai tutkimusaineiston mukaan.

Kaupunginmuseo on mukana valtakunnallisessa tallennus- ja kokoelmayhteistyössä (TAKO), jonka tavoitteena on kehittää museoiden nykydokumentointiyhteistyötä sekä valtakunnallista tallennustyönjakoa. Näin estetään eri museoiden kokoelmien päällekkäisyyksiä.

Vantaan kaupunginmuseon tallennusvastuualueet ovat:

  • lähiö, lähiöasuminen, lähiökulttuuri
  • ostoskeskittymät, ostospuistot, automarketit

Kaupunginmuseo osallistuu TAKO:n yhteistyöryhmä pooli 3:n toimintaan, jonka aiheena on arki. Sen puitteissa toteutetaan poolin teemaan liittyviä nykydokumentointiprojekteja.

RSS facebook twitter instagram youtube