Arkisto 


Valokuva[kuva: Antti Yrjönen / Vantaan kaupunginmuseo]

Arkistokokoelma

Arkistokokoelma sisältää mm. asiakirjoja, karttoja, kirjeitä, koulutauluja ja piirustuksia sekä muistitieto- ja nykydokumentointiaineistoa yhteensä 75 hyllymetriä. Kokoelma on syntynyt lahjoituksina, talteenottoina, kopioimalla sekä oman keruutoiminnan kautta. Osa aineistosta tallennetaan digitaalisena. Päämääränä ei ole ollut lähdeaineiston kerääminen, kuten perinteisessä arkistolaitoksessa, vaan paikkakunnan ja sen asukkaiden historiaan liittyvän paperi- ja muistitietoaineiston säilyttäminen.

Audiovisuaalinen arkisto

Museon AV-arkistoon talletetaan liikkuvan kuvan ja äänen tallenteita eri muodoissa. Kokoelmiin kuuluu noin 500 tallennetta. Aineisto koostuu mm. haastatteluista, esittelyvideoista, kaitafilmeistä, kotivideoista, musiikista ja animaatioista. Museon tekemä haastatteluaineisto tallennetaan sähköisessä muodossa. Kokoelma on syntynyt lahjoituksina, talteenottoina kopioimalla sekä oman toiminnan kautta.

Arkistokokoelmasta ja AV-arkistosta vastaa museoamanuenssi Anna-Reetta Rikala (050 302 4097, anna-reetta.rikala@vantaa.fi).‍

RSS facebook twitter instagram youtube