Kulttuuriympäristölinjaukset

[kuva: Antti Yrjönen / Vantaan kaupunginmuseo]

V‍antaan Kylli eli kulttuuriympäristölinjaukset oli Vantaan kaupungin maankäytön ja sivistystoimen kolmivuotinen yhteishanke vuosina 2018 - 2021. Hanke toteutettiin yhtä aikaa Yleiskaava 2020 -hankkeen kanssa.

Vantaan kulttuuriympäristölinjauksissa eli Kyllissä muodostettiin käsitys vantaalaisten ympäristöjen historiasta, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Linjauksissa asetettiin kaupungin kulttuuriympäristöille tulevaisuuden tavoitteet yhdessä päättäjien, suunnittelijoiden ja kaupunkilaisten kanssa. Samalla luotiin myös kulttuuriympäristön toimialakohtaiset toimenpide-ehdotukset sekä julkaistiin valmiita toimintamalleja ja opetusmateriaaleja kulttuuriympäristötyölle.

Kulttuuriympäristölinjaukset tehtiin Vantaalle ensimmäistä kertaa. Linjaustyön tavoitteena oli lisätä tietoa ja kannustaa osallistumaan kulttuuriympäristötyöhön. Näin turvattiin monimuotoinen ja viihtyisä ympäristö kaikille vantaalaisille.‍ Kylli-hanke sai Museovirastolta 40 000 euron innovatiivisen apurahan.‍

Lisätietoa hankkeesta: Maiju Hautamäki (050 302 6720, maiju.hautamaki@vantaa.fi).

Kyllin omat nettisivut löytyvät osoitteesta vantaankylli.fi.

Uutinen

Vantaalainen kulttuuriympäristötyö esimerkkinä eurooppalaisille

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset -hanke on valittu eurooppalaiseen katalogiin, jossa esitellään hyviä kulttuuriperintötyön toimintamalleja. Katalogissa kerrotaan 32 innovatiivisesta hankkeesta eri puolilta Eurooppaa. Esiin nostetaan...

Lue Lisää

RSS facebook twitter instagram youtube