Kulttuuriympäristölinjaukset

[kuva: Antti Yrjönen / Vantaan kaupunginmuseo]

V‍antaan Kylli eli kulttuuriympäristölinjaukset on Vantaan kaupungin maankäytön ja sivistystoimen kolmivuotinen yhteishanke vuosina 2018 - 2021. Hanke toteutetaan yhtä aikaa Yleiskaava 2020 -hankkeen kanssa.

Vantaan kulttuuriympäristölinjauksissa eli Kyllissä muodostetaan käsitys vantaalaisten ympäristöjen historiasta, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Linjauksissa asetetaan kaupungin kulttuuriympäristöille tulevaisuuden tavoitteet, jotka luodaan yhdessä päättäjien, suunnittelijoiden ja kaupunkilaisten kanssa. Samalla luodaan myös kulttuuriympäristön toimialakohtaiset toimenpide-ehdotukset sekä julkaistaan valmiita toimintamalleja ja opetusmateriaaleja kulttuuriympäristötyölle.

Kulttuuriympäristölinjaukset luodaan Vantaalle ensimmäistä kertaa. Linjaustyön tavoitteena on lisätä tietoa ja kannustaa osallistumaan kulttuuriympäristötyöhön. Näin turvataan monimuotoinen ja viihtyisä ympäristö kaikille vantaalaisille.‍ Kylli-hanke on saanut Museovirastolta 40 000 euron innovatiivisen apurahan.‍

Kylli-hanketta koordinoi projektikoordinaattori Maiju Hautamäki (os. Nurminen) (050 302 6720, maiju.hautamaki@vantaa.fi), jonka työpiste on Vantaan kaupunginmuseon tiloissa Tikkurilan vanhalla asemalla.

Kyllin omat nettisivut löytyvät osoitteesta vantaankylli.fi.

Kylli on myös somessa nimellä Vantaan Kylli:

Uutinen

Vantaalainen kulttuuriympäristötyö esimerkkinä eurooppalaisille

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset -hanke on valittu eurooppalaiseen katalogiin, jossa esitellään hyviä kulttuuriperintötyön toimintamalleja. Katalogissa kerrotaan 32 innovatiivisesta hankkeesta eri puolilta Eurooppaa. Esiin nostetaan...

Lue Lisää

RSS facebook twitter instagram youtube