Inventoinnit ja tutkimus

[kuva: Antti Yrjönen / Vantaan kaupunginmuseo]

VAARI

VAARI on museon ja maankäytön yhteinen, mittava inventointihanke, joka on saatu päätökseen alkuvuodesta 2018. Siinä tutkittiin ennen vuotta 1930 valmistuneet rakennukset Vantaalla. Projektin nimi tulee sanoista ”Vantaan vanhan rakennuskannan inventointi”. Inventoinnin toteutti kattavasti koko Vantaan alueella tutkija, arkkitehti Amanda Eskola. VAARI-inventoinnin tuloksia on tarkoitus julkaista osana vuoden 2020 Vantaan yleiskaavaa.


Håkansböle

Håkanbölen kartanoalue on ollut monenlaisten tutkimusten kohteena. Valtakunnallisesti arvokkaan kartanon historiaa monine rakennuksineen ja puistoineen on tutkittu tulevaisuuden käyttöä varten. Håkansbölen kartanosta, sen historiasta ja elämästä kartanoalueella julkaistaan kirja vuonna 2019. Teoksen kirjoittaa tutkija Elina Riksman (FM) ja kustantaa Vantaan kaupungin historiatoimikunta.


Arkeologiset tutkimukset

Kaupunginmuseo ja Vantaan Historiatoimikunta ovat rahoittaneet lukuisia arkeologisia kaivauksia, joiden avulla on tutkittu muun muassa keskiajan historiaa. Kaupunginmuseo on aiemmin tehnyt myös itse tilaustyönä arkeologisia tutkimuksia Vantaan alueella. Museon tekemien kaivausten raportit löytyvät Museoviraston ylläpitämästä tietokannasta.

PAVAMAB – keskiaikatutkimuksen EU-hanke

PAVAMAB on lyhenne sanoista Padise-Vantaa – the Middle Ages Bridge. Se oli kaksivuotinen, toukokuussa 2012 päättynyt EU-rahoitteinen hanke, jonka osapuolia olivat virolainen Padisen kunta ja Vantaan kaupunki. Vantaalla projektin toteuttivat Vantaan kaupunginmuseo ja historiatoimikunta. Projekti kuului Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007–2013 -ohjelmaan.

Vantaan tutkimuskohteena olivat keskiaikaiset kylät. Virolaisten tavoitteena oli Padisen luostarin restaurointi- ja konservointityöt. Hankkeen aikana suomalaiset ja virolaiset arkeologian opiskelijat pääsivät työskentelemään toistensa kaivauksilla. Arkeologisten kaivausten ja luostarin restauroinnin lisäksi järjestettiin kansainvälisiä seminaareja ammattilaisille sekä yleisötilaisuuksia.

Colonists on the Shores of the Gulf of Finland -julkaisu Suomenlahden rannikon asuttamisesta pohjautuu esitelmiin, jotka pidettiin PAVAMAB-hankkeen seminaarissa 12.–13.11.2010 Vantaalla. Seminaarin aiheena oli "Uudisasukkaat Suomenlahden rannikolla – Viron ja Suomen rannikon asuttaminen keskiajalla".

Padise ja Vantaa - Keskiajan silta Padisen ja Vantaan välillä -julkaisu PAVAMAB-hankkeen tutkimustuloksista koostuu Padisen luostaria sekä Gubbackan ja Mårtensbyn kylätontteja käsitteleväistä artikkeleista.‍

RSS facebook twitter instagram youtube