Arkeologia

[kuva: Andreas Koivisto / Vantaan kaupunginmuseo]

Vantaalla on asuttu jo esihistoriallisena aikana 10 000 vuotta sitten. Kivikauden asuinpaikkoja on löydetty muun muassa Myyrmäestä, Seutulasta ja Jokiniemestä. Vantaan alueelta tunnetaan myös monia keskiaikaisia kylätontteja, joita on tutkittu muun muassa Helsingin pitäjän kirkonkylässä, Länsisalmessa ja Martinlaaksossa.

Vantaan arkeologiset kohteet löytyvät Museoviraston ylläpitämästä muinaisjäännösrekisteristä.

Kaupunginmuseo on sopinut Keski-Uudenmaan aluevastuumuseon kanssa Vantaan arkeologisen kulttuuriperinnön vaalimisen menettelytavoista erityisellä yhteistyösopimuksella. Kaupunginmuseon arkeologilta voit kysyä neuvoa muinaisjäännösten suojelu- ja hoitokysymyksissä. Arkeologi on tuttu vieras myös koulujen kotiseutuhistorian oppitunneilta sekä museon opastus- ja esitelmätilaisuuksista.

Kaupunginmuseon arkeologi:
Andreas Koivisto on virkavapaalla 29.11.2020 saakka, sijaisena toimii Tiina Mikkanen, tiina.mikkanen@vantaa.fi, 050 302 4926

Viranomaisten lausuntopyynnöt lähetetään osoitteeseen kulttuuriymparisto@vantaa.fi.

muistaakseni-blogi

Voihan piiposliini!

Hämeenkylän kaivauksilta löytyi monenlaisia sirpaleita. Muistaakseni-blogissa selvitellään, miten monta eri posliinilajia Vantaan alueella oli köytössä 1700-luvulla.

Lue Lisää

muistaakseni-blogi

Sperm machine

”Sperm sewing machine oil”. Helsingin pitäjän kirkonkylän vanhalta tilalta löytyneen lasipullon kirjoitus herätti ihmetystä. Asiaa piti selvittää!

Lue Lisää

muistaakseni-blogi

Vantaan muinaisjäännökset kartalle

Muistaakseni-blogissa kerrotaan Vantaan alueen arkeologisesta inventoinnista.

Lue Lisää

muistaakseni-blogi

Vantaan mennyt identiteetti

Parasta aikaa on kasvamassa uusia sukupolvia vantaalaisia, jotka ovat syntyneet täällä ja varmasti löytävät jonkinlaisen vantaalaisen identiteetin. Heille pitää myös saada kerrottua kaupungin menneistä vaiheista. Tämän työn näen erittäin tärkeänä itselleni työskennellessäni täällä museolla arkeologina.

Lue Lisää

muistaakseni-blogi

Myyrmäessä eletään muinaismeren rannalla

Kivikaudella Myyrmäen alue sijaitsi merenlahden rannalla ja oli osa laajaa etelärannikon kivikautista saaristoa. Myyrmäessä on asuttu historian saatossa monien tuhansien vuosien ajan ja siellä on tehty tähän mennessä Suomen suurimmat kivikautisen asuinpaikan arkeologiset kaivaukset.

Lue Lisää

muistaakseni-blogi

Vantaan arkeologisten kaivausten ikkunalasilöydöt

Ikkunalasia löytyy runsaasti historiallisen ajan arkeologisilta kohteilta, joita kaupunginmuseo on tutkinut Vantaalla viime vuosina paljon. Tänä kesänä tutkitulta Tavastkullan kartanon vanhalta tonttimaalta on myös löytynyt runsaasti ikkunalasien palasia.

Lue Lisää

RSS facebook twitter instagram youtube