Kulttuuriympäristö

‍Kulttuuriympäristö tarkoittaa ihmisen muovaamaa ympäristöä, jossa näkyy kulttuurin eri vaiheita sekä ihmisten ja luonnon vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristöä ovat kulttuurimaisemat, rakennettu kulttuuriympäristö, muinaisjäännökset ja perinnebiotoopit.

Ympäristöt muuttuvat ajan myötä, mutta muutos voi olla hallittua. Museon kulttuuriympäristötiimin tehtävänä on vaalia sitä, mikä ympäristössämme on historialliselta kannalta merkittävää, jotta mennyt aika olisi myös tulevien sukupolvien koettavissa.

Kaupunginmuseo toimii kulttuuriympäristön suojeluviranomaisena Vantaalla. Kulttuuriympäristöön liittyvät asiantuntija- ja viranomaistehtävät on määritelty Keski-Uudenmaan aluevastuumuseon kanssa tehdyssä sopimuksessa. Museo tuottaa kulttuuriympäristöjä koskevaa tietoa sekä osallistuu asiantuntijana kaavoitus- ja rakennuslupaprosesseihin.


Yhteystiedot:

Kulttuuriympäristö-tiimin rakennustutkijat ja arkeologin tavoitat parhaiten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kulttuuriymparisto@vantaa.fi.

Viranomaisten lausuntopyynnöt lähetetään osoitteeseen kulttuuriymparisto@vantaa.fi.

Henkilökunnan yhteystiedot

[kuva: Antti Yrjönen / Vantaan kaupunginmuseo]

RSS facebook twitter instagram youtube