Kulttuuriympäristö

‍Kulttuuriympäristö tarkoittaa ihmisen muovaamaa ympäristöä, jossa näkyy kulttuurin eri vaiheita sekä ihmisten ja luonnon vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristöä ovat kulttuurimaisemat, rakennettu kulttuuriympäristö, muinaisjäännökset ja perinnebiotoopit.

Ympäristöt muuttuvat ajan myötä, mutta muutos voi olla hallittua. Museon kulttuuriympäristötiimin tehtävänä on vaalia sitä, mikä ympäristössämme on historialliselta kannalta merkittävää, jotta mennyt aika olisi myös tulevien sukupolvien koettavissa.

Yhteystiedot:

Rakennustutkijat:

Anne Silanto (ent. Vuojolainen), anne.silanto@vantaa.fi, 050 302 4964

Susanna Paavola, susanna.paavola@vantaa.fi, 050 314 6281‍

Kaupunginmuseon arkeologi:

Andreas Koivisto, andreas.koivisto@vantaa.fi, 050 302 4926‍

[kuva: Antti Yrjönen / Vantaan kaupunginmuseo]

RSS facebook twitter instagram youtube