Vantaa50-historiahanke

Vantaa50 on kaupungin historiatoimikunnan hanke, jota toteutetaan Kaupunginmuseosta käsin. Vantaa juhlii vuonna 2024 kaupunkiasemansa 50-vuotisjuhlaa: Helsingin maalaiskunnasta tuli Vantaan kauppala vuonna 1972 ja kaupunki vuonna 1974. Tutkimushankkeessa kirjoitetaan Vantaan 50-vuotinen historia ja toteutetaan juhlakirja. Lisäksi Vantaa50-hankkeeseen liittyy muistitiedon keruuta ja historia-aiheisia tapahtumia.

Vantaan historian tutkimus painottuu vuosiin, joiden aikana hajanaisesta maalaiskunnasta kehittyi urbaani ja jatkuvasti kasvava keskus pääkaupungin kupeeseen. Maalaiskunnan muuntaminen kaupungiksi on ollut koko ajan suunnittelun ja kunnallispolitiikan pääkysymyksiä. Viimeisen 50 vuoden aikana kaupungissa on muodostettu vantaalaista identiteettiä, suunniteltu kasvavan kaupungin rakennetta sekä rakennettu vantaalaisille asukkaille kotiseutua palveluineen.

Vantaa50-historiahankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Euroopan historian professori Laura Kolbe Helsingin yliopistosta. Muita jäseniä ovat FM Jukka Hako, kaupunginmuseon arkeologi Andreas Koivisto, kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine ja kaupunginmuseon päällikkö Marjo Poutanen. Vantaa50-historiahankkeen projektisihteerinä työskentelee FT Sari Aalto.

Lisätietoja: projektisihteeri Sari Aalto, sari.t.aalto@vantaa.fi

RSS facebook twitter instagram youtube