Vantaa50-historiahanke

Vantaa50 on kaupungin historiatoimikunnan hanke, jota toteutetaan Kaupunginmuseosta käsin. Vantaa juhlii vuonna 2024 kaupunkiasemansa 50-vuotisjuhlaa: Helsingin maalaiskunnasta tuli Vantaan kauppala vuonna 1972 ja kaupunki vuonna 1974. Tutkimushankkeessa kirjoitetaan Vantaan 50-vuotinen historia ja toteutetaan juhlakirja. Lisäksi Vantaa50-hankkeeseen liittyy muistitiedon keruuta ja historia-aiheisia tapahtumia.

Vantaan historian tutkimus painottuu vuosiin, joiden aikana hajanaisesta maalaiskunnasta kehittyi urbaani ja jatkuvasti kasvava keskus pääkaupungin kupeeseen. Maalaiskunnan muuntaminen kaupungiksi on ollut koko ajan suunnittelun ja kunnallispolitiikan pääkysymyksiä. Viimeisen 50 vuoden aikana kaupungissa on muodostettu vantaalaista identiteettiä, suunniteltu kasvavan kaupungin rakennetta sekä rakennettu vantaalaisille asukkaille kotiseutua palveluineen.

Vantaa50-historiahankkeen toimituskunnan puheenjohtajana toimii Euroopan historian professori Laura Kolbe Helsingin yliopistosta. Muita jäseniä ovat FM Jukka Hako, kaupunginmuseon arkeologi Andreas Koivisto, kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine ja kaupunginmuseon päällikkö Marjo Poutanen. Vantaa50-historiahankkeen projektisihteerinä työskentelee FT Sari Aalto.

Lisätietoja: projektisihteeri Sari Aalto, sari.t.aalto@vantaa.fi

Linkki

Vantaa50-historiahankkeen seminaari

Urbaani Vantaa – Paikallishistoria tutkimuskohteena -seminaari järjestettiin 3.3.2020 Vantaan valtuustosalissa.

Lue Lisää

Linkki

Vantaan urbanisoitumisen tarina – ruutukaavan ja viljapeltojen välissä

Vantaa50-historiahanke kiinnosti seminaariyleisöä. Kaupungintalon valtuustosalissa oli parhaimmillaan 90 kuulijaa Urbaani Vantaa -seminaarissa, kun tiistaina 3.3. tarkasteltiin pohjoismaisen kaupunkihistorian pitkiä juuria ja ajankohtaisia teemoja.

Lue Lisää

Linkki

Vuosikymmeniä sitten Vantaa kasvatti yhteisöllisyyttä järjestämällä koko kaupungin viikon siivoustalkoot ja ulkoilupäivän

Nyt käynnissä olevassa Vantaa50-tutkimushankkeessa on käynyt ilmi, että Vantaan kaupunki halusi tukea mahdollisuuksiensa mukaan kuntalaisten omaehtoista yhdessä tekemistä. Hyvinvoivan vantaalaisen yhteisön rakentaminen oli kaikkien etu.

Lue Lisää

Linkki

Vantaalla on aina ollut paljon ahkeria käsityöihmisiä

Taloyhtiöiden kerhohuoneissa Vantaalla on syntynyt monenlaisia askartelutöitä – niissä on myös diskoiltu, juhlittu talkootöitä ja joskus mekastettu liikaakin

Lue Lisää

RSS facebook twitter instagram youtube