Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset hyväksytty

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset on kolmivuotinen kaupungin yhteishanke, jossa esitetään, miten ja millaisin tavoittein kulttuuriympäristötyötä Vantaalla tehdään. Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan kaikkia ympäristöä, jossa näkyy ihmisen vuorovaikutus eri aikoina. Se voi olla siis rakennusperintöä, kulttuurimaisemia ja muinaisjäännöksiä. Linjaukset on hyväksytty kaupungin johtoryhmässä ja ne on esitelty asiaan liittyville lautakunnille. Toimenpiteitä toteutetaan ja seurataan vuoteen 2024 saakka.

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset eli Vantaan Kylli -hanketta on on kaupungin lisäksi rahoittanut myös Museovirasto.

Rakkaat ja rikkaat kulttuuriympäristöt

Kulttuuriympäristölinjausten visiossa vantaalaiset kulttuuriympäristöt ovat rakkaita ja rikkaita. Rakkaat kulttuuriympäristöt ovat sellaisia, joita jokainen vantaalainen voi esitellä ylpeydellä. Rakkaista kulttuuriympäristöistä myös huolehditaan hyvin. Rikkaissa kulttuuriympäristöissä taas näkyy ajallisesti, toiminnallisesti ja tyylillisesti erilaiset rakennukset ja maisemat. Moninainen ja kerroksellinen kaupunki on rik-kaus, jota tulee vaalia ja nostaa kaupungin kasvun ja kehityksen keskiöön. Monikerroksinen kulttuuriympäristö lisää tutkitusti niin yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä kuin kuulumisen ja kiinnittymisen kokemustakin.


Viisi linjausta ohjaamaan kulttuuriympäristötyötä Vantaalla

Kaupungin kulttuuriympäristölinjauksissa nostetaan esiin mm. kulttuuriympäristökasvatuksen, yhteistyön, kulttuuriympäristöjen näkyvyyden sekä hoitoon ja tutkimukseen varattujen resurssien vahvistamisen merkitys. Vantaalla halutaan tehdä esimerkillistä kulttuuriympäristötyötä, josta kaupunki on tunnettu myös rajojensa ulkopuolella.

Viisi Vantaan kulttuuriympäristölinjausta ovat:

  • Vantaalaiseksi opitaan ja kasvetaan kulttuuriympäristökasvatuksen avulla.
  • Vantaan viisi kulttuuriympäristölinjausta:Teemme kulttuuriympäristötyötä yhdessä
  • Kulttuuriympäristö näkyy ja kuuluu Vantaalla
  • Huolehdimme kulttuuriympäristön arvojen välittymisestä tulevaisuuteen
  • Vahvistamme kulttuuriympäristön hoidon ja tutkimuksen resursseja.

‍Eri yksiköt ovat sitoutuneet yhteensä 53 toimenpiteeseen, jotka toteuttavat näitä linjauksia.

Yllin kyllin kulttuuriympäristöä -näyttely Vantaan kaupunginmuseoon

Hankkeesta ja vantaalaisesta kulttuuriympäristöstä valmistellaan parhaillaan kulttuurihistoriallista näyttelyä Vantaan kaupunginmuseoon. Näyttely avautuu kaupunginmuseon uudistuneisiin, hissi-, lattia- ja pintaremontin jälkeisiin tiloihin marraskuussa 2020. Ainutlaatuisen aiheen lisäksi näyttely tulee tarjoamaan vantaalaisille aivan uudenlaista näyttelytekniikkaa sekä mieleenpainuvia ja tunteisiin vetoavia kokemuksia.

  • Julkaistu: 28.04.2020

RSS facebook twitter instagram youtube