Vantaan kaupunginmuseo tallentaa korona-aikaa

Minkälaista oli elämä ja työnteko koronaepidemian aikaan vuonna 2020? Tätä kysymystä tullaan varmasti pohtimaan moneen kertaan tulevaisuudessa. Tästä syystä museot ovat sankoin joukoin lähteneet dokumentoimaan korona-aikaa eri puolella maata, niin myös täällä Vantaalla.

Olemme keskittäneet Vantaan kaupunginmuseossa dokumentoinnin koskemaan erityisesti kaupungin työntekijöitä ja sitä, miten koronaepidemia näkyy heidän työssään. Yhdellä työmäärä on lisääntynyt, toisella taas vähentynyt. Työtehtäviä on järjestelty uudelleen ja joillakin työtehtävät ovat vaihtuneet koronan vuoksi kokonaan. Työ on voinut olla esimerkiksi ruoka-apukassien jakoa, koronapuhelinneuvontaa tai vanhusten hoivapalvelua. Elämä ja työtehtävät ovat joka tapauksessa muuttuneet tavalla tai toisella.

Museon henkilökunta dokumentoi myös omaa korona-arkeaan sekä sitä, miten koronaepidemian vaikutus näkyy yleisesti kaupunkikuvassa. Yhdessä kaupungin työntekijöille suunnatun kyselyn, valokuvien, koronapäiväkirjojen ja haastattelujen myötä Vantaan kaupunginmuseon kokoelmiin tallentuu arvokasta tietoa poikkeusajan elämästä Vantaalla vuonna 2020.

  • Julkaistu: 18.05.2020

RSS facebook twitter instagram youtube