Avoin työpaikka: Projektiasiantuntija rakennusinventointiin

Vantaan kaupunginmuseo hakee palvelukseensa määräaikaista projektiasiantuntijana toimivaa rakennusinventoijaa vuodeksi. Työsuhde alkaa mahdollisimman pian tai viimeistään toukokuussa 2020. Tehtävä liittyy Vantaan kaupunkisuunnittelun asemakaavoituksessa tarvittaviin ajankohtaisiin rakennetun kulttuuriympäristön selvitystarpeisiin. Hanke toteutetaan kaupunginmuseon ja kaupunkisuunnittelun yhteistyönä.

Projektiasiantuntija vastaa Vantaan kaupunkisuunnittelun vuoden 2020 työohjelmaan liittyvien asemakaavojen, asemakaavamuutosten tai kaavarunkojen suunnittelualueella olevien kaupungin omistamien yksittäisten rakennusperintökohteiden rakennushistoriaselvitysten laatimisesta sekä alueinventointien tekemisestä tai päivittämisestä. Keskeisimmät tehtävät liittyvät Pähkinärinteen 1970-luvun kerrostaloalueen inventointiin, Tikkurilan kaavarungon 1960-2010-lukujen rakennusperinnön alueinventointiin ja Vantaankosken myllytontin asemakaavamuutokseen. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa kaavatöihin tarvittavat rakennetun kulttuuriympäristön selvitykset, tukea rakennussuojelun huomioimista kaavoitustyössä sekä maankäyttöön liittyvässä päätöksenteossa.

Hakemuksen voit jättää tästä: Projektiasiantuntija rakennusinventointiin

  • Julkaistu: 09.04.2020

RSS facebook twitter instagram youtube