Tietoa museosta

Vernissan valtaus 26.5.1985, taustalla Tikkurilan vanha asema. [kuva: Matti Luumi / Vantaan kaupunginmuseo]

Vantaan kaupunginmuseon tehtävänä on kerätä, säilyttää, hoitaa, tutkia ja pitää esillä esineellisen ja esineettömän kulttuurihistorian ja rakennuskulttuurin aineistoa ja ilmiöitä vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten kanssa. Museo toimii historian, kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön asiantuntijana ja oppimisympäristönä Vantaalla.‍

Vantaan kaupunginmuseon historia

Museon perustamisajatus syntyi paikallishistoriasta kiinnostuneiden parissa 1950-luvulla. Asiaa ajamaan perustettiin Helsingin pitäjän kotiseutu- ja museoyhdistys vuonna 1961. Tuloksena oli Helsingin pitäjän kirkonkylän viljamakasiinissa edelleen avoinna oleva kotiseutumuseo, jossa on esillä Helsinge-Tusby Ungdomsförbund r.f. -kokoelma.

Myös Vantaan kaupungin kulttuuritoimisto oli aloittanut museokokoelman kartuttamisen, ja yhteistyö kotiseutumuseon kanssa oli aktiivista. Kulttuuritoimisto keskittyi valokuva- ja koulukokoelman keräämiseen, sillä yhtenä ajatuksena heillä oli koulumuseon perustaminen.

Museon perustamisesta tehtiin kansalaisaloitteita kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle vuosina 1978 ja 1979. Sopivana paikkana museon näyttelyille pidettiin tyhjillään ollutta Tikkurilan vanhaa asemarakennusta ja säilytystiloille radan toisella puolella sijaitsevaa Vernissatehdasta. Nuoriso kuitenkin valtasi Vernissatehtaan näyttävästi vuonna 1985, ja tilat jäivät nuorisotoimen käyttöön.

Kaupunginvaltuusto vahvisti kulttuurilautakunnan ja kulttuuritoimiston johtosäännöt 10.2.1986. Niissä määriteltiin kulttuurilautakunnan museojaoston ja kaupunginmuseon tehtävät. Museon toiminta alkoi Hiekkaharjun ammattikoulun pihassa olevissa tilapäisissä parakkitiloissa. Vakituisia näyttelytiloja ei ollut. Museo joutui vielä muuttamaan vuonna 1988 Lummepolulla olleeseen parakkiin, ennen kuin vuonna 1990 museon toimisto- ja näyttelytilat valmistuivat kunnostettuun Tikkurilan vanhaan asemarakennukseen. Näyttelytoiminta aloitettiin saman vuoden joulukuussa. Vantaan kaupunki osti rakennuksen vuonna 2007. Siihen asti asema oli ollut vuokrattuna valtiolta.

Vuonna 1996 Vantaan kaupungin kuvataidekokoelmat ja taidenäyttelytoiminta yhdistettiin osaksi museotoimintaa. Muodostui tulosyksikkö Vantaan kaupungin museot. Vuonna 2013 museoiden toiminnat erotettiin omiksi yksiköikseen, kaupunginmuseoksi ja taidemuseoksi.‍

Toimintaamme ohjaavat lait ja määräykset

Vantaan kaupunginmuseo kuuluu kaupunkikulttuurin toimialaan. Museon toiminnasta on määrätty Vantaan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan hallintosäännössä ja kaupunkikulttuurin toimialan hallintosäännössä, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyy.

Museotyötä ohjaavat lisäksi lainsäädäntö ja kunnalliset asetukset. Tärkeimmät ovat museolaki, muinaismuistolaki, museoasetus, laki rakennusperinnön suojelusta, tekijänoikeuslaki, henkilötietolaki ja arkistolaki.

Museo noudattaa kansainvälisiä sopimuksia ja suosituksia, kuten ICOMin (International Council of Museum) ”Museotyön eettiset säännöt” sekä Suomen museoliiton ja Museoviraston antamia ohjeita ja suosituksia.


Palkinnot ja tunnustukset‍

2020

2019

2018

2017

2015

  • Vuoden sisältöteko -palkinto Kasarikodille Vantaan Asuntomessuilla. Myöntäjä: Osuuskunta Suomen Asuntomessut.
  • Kunniakirja 1980-luvun sisustuksen erinomaisesta esilletuonnista messuvieraille. Myöntäjä: Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Vantaan kaupunki.‍

2014

2007

2002

RSS facebook twitter instagram youtube