Kurssit

Vantaan aikuisopistossa voit opiskella hyödyllisiä taitoja tai löytää uusia vapaa-ajan harrastuksia. Olemme Vantaan kaupungin ylläpitämä kansalaisopisto – vuosittain järjestämme n. 2000 kurssia ympäri Vantaata.

Tutustu kurssitarjontaan

Kurssit löydät kätevästi ilmonet.fi-palvelusta tai kurssiluettelostamme. Pyrimme tekemään ohjelmaan mahdollisimman vähän muutoksia ohjelmaan lukukauden aikana, mutta voimme joutua perumaan kurssin, vaihtamaan sen ajankohtaa tai muuttamaan paikkaa – ajantasaiset tiedot kursseista löydät aina ilmonet.fi-palvelusta.

Painetun kurssiluettelon voit noutaa jakelupisteistämme: Vantaan opistotalolta, Myyringistä, Vantaa-infosta, Suomalaisesta Kirjakaupasta ja K-Supermarketista.‍‍

Selaa kursseja ja ilmoittaudu

Ilmonetista löydät kätevästi kaikki kurssimme.

Elä­mä­si kurs­sit löy­ty­vät Il­mo­ne­tis­ta. Se­laa tar­jon­taa ja il­moit­tau­du mu­kaan!

Lue Lisää

Kurssiluettelo

SYKSY 2018

Pai­ne­tun luet­te­lon löy­dät myös Van­taan opis­to­ta­lol­ta, Myy­rin­gis­tä, kir­jas­tois­ta, K-su­per­mar­ke­tis­ta ja Suo­ma­lai­ses­ta Kir­ja­kau­pas­ta.

Lue Lisää

Kurssiluettelo

KEVÄT/KESÄ 2019

Selaa kevään kurssiluetteloa verkossa!

Lue Lisää

Asiakaspalvelu

puh. 09 8392 4342, aikuisopisto@vantaa.fi

Asiakaspalvelu avoinna: ma–to klo 9–15 ja pe 9–14

Vantaan opistotalo, Lummetie 5

PL 4506

01030 Vantaan kaupunki

Seuraa meitä somessa!

FACEBOOK:
@vantaan.aikuisopisto

INSTAGRAM:
@vantaanaikuisopisto #vantaanaikuisopisto

facebook instagram youtube