Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Vantaan aikuisopisto tarjoaa 17 – 30-vuotiaille maahanmuuttajille suunnattua aikuisten perusopetusta. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet päästä opiskelemaan ja/tai sijoittua työelämään. Koulutus järjestetään Opetushallituksen aikuisten perusopetusta koskevien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Perusopetuksen tilat ovat Vantaan opistotalolla, Lummetie 5, 01300 Vantaa.

Perusopetuksen lukutaitovaihe ja alkuvaihe

Vantaan aikuisopiston peruskoulun aikuisten perusopetuksen lukutaitovaihe on tarkoitettu opiskelijalle,

 • joka osaa lukea ja kirjoittaa latinalaisilla kirjaimilla (ABC) tai
 • jonka luku- ja kirjoitustaito on vasta tasolla alkava tai kehittyvä lukutaito tai
 • jonka luku- ja kirjoitustaito ei vielä riitä alkuvaiheen opintoihin
 • ja joka on 17-30-vuotias eikä ole kotimaassaan suorittanut suomalaista peruskoulua vastaavia opintoja.

Lukutaitovaihe kestää niin kauan, että opiskelija voi siirtyä alkuvaiheen opintoihin. Noin vuoden (1 v) opintoihin sisältyy 27-30 kurssia (à 28 tuntia) suomen kielen opintoja, matematiikkaa, yhteiskuntaoppia, ympäristö- ja luonnontietoa sekä ohjausta ja valinnaisia kursseja.Virallisesti lukutaitovaihe on aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen osa.

Erilaisten elämäntilanteiden vuoksi lukutaitovaiheesta voidaan siirtyä esimerkiksi vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksiin tai kotoutumiskoulutusten lukutaitomoduuliin (ns. semilukutaitoiset). Ohjauksella pyritään löytämään jokaiselle opiskelijalle sopivin jatkopolku.

Lukuvuonna 2020-2021 lukutaitovaiheessa on yksi ryhmä (L-ryhmä).

Vantaan aikuisopiston aikuisten perusopetuksen alkuvaihe on tarkoitettu opiskelijalle,

 • joka ei vielä pysty aloittamaan päättövaiheen opintoja,
 • joka osaa lukea ja kirjoittaa latinalaisilla kirjaimilla
 • jonka suomen kielen taito on noin A1.3 ja
 • joka on 17-30-vuotias eikä ole kotimaassaan suorittanut suomalaista peruskoulua vastaavia opintoja.

1-2 vuotta kestäviin opintoihin sisältyy vähintään 38 kurssia (à 28 tuntia) suomen kielen opintoja, englannin alkeita, matematiikkaa, yhteiskuntaoppia, ympäristö- ja luonnontietoa, terveystietoa sekä ohjausta ja valinnaisia kursseja. Alkuvaihe kestää niin kauan, että opiskelija voi siirtyä päättövaiheen opintoihin.

Erilaisten elämäntilanteiden vuoksi alkuvaiheesta voidaan siirtyä myös (väliaikaisesti) työelämään tai kielikursseille. Ohjauksella pyritään löytämään jokaiselle opiskelijalle sopivin jatkopolku.

Alkuvaiheessa on lukuvuonna 2020–2021 kaksi ryhmää: A1 ja A2. Ryhmässä A1 opiskelu alkaa suomen kielen alkeista. Ryhmässä A2 aloittavat osaavat jo suomen kielen alkeet. Alkuvaiheen suorittaminen kestää opiskelijan edistymisestä, kielitaidosta ja aiemmista opinnoista ja osaamisesta riippuen 1–2 lukuvuotta.

Alkuvaiheen jälkeen opiskelija voi jatkaa päättövaiheeseen (mikäli kielitaito on tasolla A 2.1. tai lähellä sitä) tai jatkokoulutukseen (tai työelämään).

Perusopetuksen päättövaihe

Vantaan aikuisopiston peruskoulun aikuisten perusopetuksen päättövaihe on tarkoitettu opiskelijalle,

 • jolla on päättövaiheessa vaadittavat opiskelutaidot,
 • jonka suomen kielen taito on vähintään A2.1 ja
 • joka on 17-30-vuotias eikä ole kotimaassaan suorittanut suomalaista peruskoulua vastaavia opintoja.

Päättövaiheen 1 – 2 vuotta kestäviin opintoihin sisältyy vähintään 46 kurssia (à 28 tuntia) suomen kielen opintoja, englantia A-kielenä, ruotsia B-kielenä, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, historiaa, yhteiskuntaoppia, biologiaa, maantietoa, terveysoppia, elämänkatsomustietoa sekä ohjausta ja valinnaisia kursseja sekä työelämään tutustumista.

Päättövaiheesta jatketaan usein ammattiopintoihin tai lukioon; myös Valmaan ja Luvalle (tai suoraan työelämään). Ohjauksella pyritään löytämään jokaiselle opiskelijalle sopivin jatkopolku.

Päättövaiheessa on lukuvuonna 2020-2021 kolme ryhmää: P1, P2A ja P2B. Ryhmät P2A ja P2B on tarkoitettu opintonsa loppuvaiheessa oleville opiskelijoille; ryhmässä P1 aloitetaan päättövaiheen opinnot.

Opiskelun käytännöistä

Opiskelua on ma-pe, noin 25 tuntia viikossa. Koulupäivä alkaa normaalisti 8:30 ja päättyy klo 15:00 mennessä. Valinnaisaineet voivat pidentää joskus koulupäivää. Opiskelijoille kuuluu ilmainen kouluruokailu.

Opiskelijat saavat HSL:n opiskelijalippuun oikeuttavan alennuksen; koululaismatkakorttiin eli ilmaiseen koulukuljetukseen ei ole oikeutta.

Yli 17 -vuotiaat voivat hakea opintojen tueksi opintotukea tai kotoutumistukeen oikeutetut vastaavasti työmarkkinatukea (kotoutumistuki).

Oppikirjat ja vihot sekä muut materiaalit ovat opiskelijoille ilmaisia. Opetus toteutetaan mahdollisuuksien mukaan lähiopetuksena. Seuraamme valtionhallinnon koronaohjeistuksia ja ilmoitamme mahdollisista muutoksista (etäopetus ym.) opiskelijoille ja alaikäisten opiskelijoiden huoltajille.

Vantaan aikuisopisto on savuton oppilaitos.

Opintojen tuki; opiskelijahuolto

Opiskelijoilla on käytettävissään opiskelijahuoltoryhmän tuki opiskelujen aikana. Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat:

koulupsykologi, terveydenhoitaja, kuraattori sekä opinto-ohjaaja.

Erityisopettajan tuki on myös saatavilla. Oppiaineiden yksilöllistämistä ei aikuisten perusopetuksessa voida käyttää.

Työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2021-2022:


Syyslukukausi 12.8.–20.12.2021

Kevätlukukausi 10.1.–3.6.2022

Loma-ajat:

Syysloma 18.–22.10.2021

Itsenäisyyspäivä 6.12.2021

Joululoma 21.12.2021–7.1.2022

Talviloma 21.–25.2.2022

Pääsiäinen 15.–18.4.2022

Helatorstai 26.–27.5.2022

Hakeminen

Voit hakea ensi syksyn 2021 ryhmiin täyttämällä hakemuksen ja lähettämällä sen mahdollisimman pian (mieluiten 10.8. mennessä).

Täytä hakemus ja lähetä se sähköpostin liitteenä: auli.soinio@vantaa.fi

Voit myös täyttää ja tulostaa hakulomakkeen ja lähettää sen postitse: Vantaan aikuisopisto, PL 4506, 01030 VANTAAN KAUPUNKI

Ensisijaisesti opiskelupaikat myönnetään oleskeluluvan saaneille. Etusija on nuorilla hakijoilla.

HUOM! TE-toimiston asiakkaan pitää varmistaa TE-toimistosta opintojen tukeminen.

Opiskelu on maksutonta päätoimisille opiskelijoille

Lisätietoja:

Minna Hassinen, opinto-ohjaaja, puh. 040 847 3401, minna.hassinen@vantaa.fi

Auli Soinio, koulutuspäällikkö, puh. 040 185 9870, auli.soinio@vantaa.fi

Linkki

Aikuisten perusopetuksen toivotaan laajenevan

Mo­ni­kult­tuu­ri­suus­asiain neu­vot­te­lu­kun­ta hy­väk­syi kan­nan­o­ton, jos­sa se toi­voo ai­kuis­ten pe­rus­o­pe­tuk­sen laa­jen­ta­mis­ta Van­taal­la.

Lue Lisää

Asiakaspalvelu

puh. 09 8392 4342, aikuisopisto@vantaa.fi

Asiakaspalvelu avoinna: ma–to klo 12–15 ja pe 12–14

Vantaan opistotalo, Lummetie 5

PL 4506

01030 Vantaan kaupunki

Vantaan opistotalon vahtimestari:
040 561 7125

Opiston taidekeskuksen vahtimestari:
043 827 1254

Myyringin vahtimestari:
043 825 0873

Seuraa meitä somessa!

FACEBOOK:
@vantaan.aikuisopisto

INSTAGRAM:
@vantaanaikuisopisto #vantaanaikuisopisto

Pisto-gallerian aukioloajat: ma 14-20, ti-to 10-20, pe 10-13, la 10-14 ja su silloin kun taidekeskuksessa on opetusta.

facebook instagram youtube