Aloittelevan kieltenopettajan mietteitä opettajuudesta

12.09.2019

Oma kouluaikainen kokemukseni kielten opiskelusta koostui pääasiallisesti kappaleiden ulkoa opettelemisesta, sanakokeista ja lisäksi kielioppia kirjoitettiin taululta vihkoon sivu kaupalla. Puhuminen jäi hyvin vähälle eikä kieltä opeteltu juurikaan käyttämään itsenäisesti konkreettisia tulevaisuuden tilanteita silmällä pitäen. Siksi sainkin jo pedagogisten opintojen alussa ilokseni huomata, että opetusmetodit ovat käyneet läpi suuria muutoksia. Nyt keskitytään siihen, että ulkoa opettelun sijaan kieltä opitaan käyttämään käytännön tilanteissa, mikä tapahtuu parhaiten siten, että opiskelija itse käyttää kieltä mahdollisimman paljon. Tämä ei tietysti onnistu ilman sanastoa ja rakenteita mutta ei niitäkään tarvitse irrallisena kokonaisuutena kirjasta ulkoa opetella, vaan ne liitetään kontekstiin, jolloin ne on helpompi sisäistää. Ihmiset ovat myös erilaisia oppijoita, mikä opettajan opinnoissa huomioitiin tutustumalla esimerkiksi toiminnallisiin tehtäviin, joiden avulla voi olla helpompi hahmottaa kieltä.

Pedagogiset opinnot antoivat hyvät eväät opettajan työlle ja itsensä kehittämiseen opettajana mutta tietysti vasta työtä tehdessä ja erilaisia ryhmiä opettaessa oma ammattitaito kasvaa ja kehittyy. Aikuisopetuksessa on mukavaa se, että opiskelijat ovat paikalla vapaaehtoisesti ja aidosti kiinnostuneita opetettavasta aineesta. Opiskelijat ovat kuitenkin ihmisinä erilaisia eivätkä kaikki opetusmetodit sovi joka ryhmälle. Vaikka toiminnallinen sanastoharjoitus näyttäisi kirjassa hyvältä, voi olla, että opiskelijat kokevat sen ahdistavaksi. Uutena opettajana olen joutunut opettelemaan myös olemaan itselleni armollinen. En ole epäonnistunut, jos jokin tehtävä ei tietyn ryhmän kanssa onnistu. Täytyy vain oppia tuntemaan ryhmänsä ja se, minkälaiset harjoitukset ovat ryhmälle sopivia. On palkitsevaa nähdä, kun opiskelijat innostuvat keskusteluharjoituksesta ja ryhmässä vallitsee rento ilmapiiri.

Myönnän, että opettaminen on vaativampaa työtä kuin alun perin ajattelin. Luokan eteen on mentävä, vaikka olisi ollut huono päivä ja eteen tulee tilanteita, joissa kokee itsensä epävarmaksi. Yleensä tunti kuitenkin vie mennessään ja huomaan olevani hyvällä tuulella tunnin loputtua. Olen iloinen, että uskalsin jäädä opintovapaalle ja täydentää opintojani. Koen, että olen nyt löytänyt oman alani. Opettajuudessa on hienoa se, että vaikka työ on itsenäistä, saa päivittäin olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Lisäksi omaa ammattitaitoaan voi jatkuvasti kehittää ja omaa tekemistään reflektoimalla voi oppia paljon.

Teksti: Ilona Tarkki / englannin opettaja

Ilonan kurssit ilmonet.fi -palvelussa.

Asiakaspalvelu

puh. 09 8392 4342, aikuisopisto@vantaa.fi

Asiakaspalvelu avoinna: ma–to klo 9–15 ja pe 9–14

Vantaan opistotalo, Lummetie 5

PL 4506

01030 Vantaan kaupunki

Vantaan opistotalon vahtimestari:
040 561 7125

Opiston taidekeskuksen vahtimestari:
043 827 1254

Myyringin vahtimestari:
043 825 0873

Seuraa meitä somessa!

FACEBOOK:
@vantaan.aikuisopisto

INSTAGRAM:
@vantaanaikuisopisto #vantaanaikuisopisto

Pisto-gallerian aukioloajat: ma 14-20, ti-to 10-20, pe 10-13, la 10-14 ja su silloin kun taidekeskuksessa on opetusta.

facebook instagram youtube