Erityisjärjestelyt

Erityistilanteita ylioppilaskirjoituksissa ovat esimerkiksi lukihäiriö, vieraskielisyys, sairaus, vamma tai puoltolauseen huomioiminen sekä äkillinen sairastuminen. Näissä tapauksissa opiskelijan ylioppilaskoe voidaan järjestää poikkeavasti erityisjärjestelynä. Näitä erityisjärjestelyjä varten ylioppilastutkintolautakunnalla on erilliset määräykset. Erityisjärjestely voi olla esimerkiksi lisäaika kokeissa, suurempi kirjainkoko tai näyttö tai erilliset kirjoitustilat, joissa on huomioitu erityisjärjestelyt. Ylioppilastutkintotodistukseen ei tule merkintää lukitodistuksesta tai erityisjärjestelyistä.


On opiskelijan edun mukaista, että erityisjärjestelyjä haetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, hyvissä ajoin ennen kuin opiskelija ilmoittautuu ensimmäisiin ylioppilaskirjoituksiin. Ennen kuin opiskelija tai hänen huoltajansa ryhtyy hakemaan lautakunnalta erityisjärjestelyjä, on tarvittavista erityisjärjestelyistä sekä niiden toteuttamismahdollisuuksista hyvä neuvotella lukion rehtorin ja muun lukion henkilökunnan kanssa.


Ylioppilastutkintolautakunta päättää järjestelyjen käytöstä opiskelijan tai hänen huoltajansa tekemän hakemuksen perusteella. Hakemukset ja lausunnot laaditaan sähköisessä palvelussa ja rehtori lähettää ne lautakuntaan sähköisen palvelun kautta. Lisätietoa löytyy täältä.


Erityisjärjestelyt digitaalisessa ylioppilastutkinnossa


Erityisjärjestelyihin tulee hieman muutoksia tutkinnon muuttuessa asteittain digitaaliseksi vuoteen 2019 mennessä. Koska kaikkien kokelaiden käytössä on päätelaite, ei tietokoneen käyttöön enää tarvitse hakea lupaa lautakunnalta.facebook