Ylioppilastutkinto

Osallistumisoikeus

Ylioppilastutkintoon voi ilmoittautua siinä vaiheessa, kun opintosuunnitelman mukaan tutkintoaineen pakolliset kurssit tulevat opiskelluiksi ennen kirjoituksia ja lukion oppimäärän vähimmäiskurssimäärä tulee täyteen. Hajauttamisen huomioiden opintosuunnitelmaa tehdään tällöin melko pitkäksi ajaksi eteenpäin, ja on hyvä arvioida mahdollisuudet sen läpiviemiseen realistisesti. Tutkinto on suoritettava kolmen kirjoituskerran aikana, ja samassa aikataulussa tulisi lukion oppimäärä saada kokonaan suoritettua.

Osallistuminen ja hajauttaminen

Ylioppilastutkintoon voi osallistua sekä keväällä että syksyllä. Kokelas saa uusia hylätyn kolme kertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Tutkinnon suorittanut henkilö saa uusia hylätyn kokeen niin monta kertaa kuin haluaa riippumatta siitä, onko koe pakollinen tai ylimääräinen. Jos määräaika kuluu umpeen tai koe jää läpäisemättä kolmannellakin uusimiskerralla, koko tutkinto on suoritettava uudelleen. Hyväksytyn kokeen saa halutessaan uusia rajattoman määrän. Mahdollisuus uusia hyväksyttyjä kokeita rajattomasti koskee kaikkia kokelaita riippumatta hyväksytyn kokeen suorittamisajankohdasta tai aiemmista uusimiskerroista. Tutkinto suositellaan hajautettavaksi useammille kirjoituskerroille, mutta halutessaan voit kirjoittaa kaikki aineet yhdelläkin kirjoituskerralla.

Kokeiden ajoitus

Syksyn kirjoitukset ajoittuvat syyskuun kahdelle viimeiselle viikolle. Kevään kirjoitukset alkavat maaliskuun toisella viikolla. Kirjoitukset viedään läpi kummankin tutkintokerran puitteissa reilun kahden viikon aikana. Ilmoittautuminen syksyn kirjoituksiin tapahtuu toukokuun aikana ja kevään kirjoituksiin marraskuussa. Nykymuodossaan ylioppilaskirjoitukset ovat sähköisiä ja siten esimerkiksi kielten kokeissa kuullunymmärtämisen ja kirjoittamisen koe toteutetaan samassa koetilaisuudessa.

Ylioppilastutkinto järjestetään koulussa, mutta sitä valvoo ylioppilastutkintolautakunta, joka myös laatii tehtävät ja arvostelee suoritukset. Koulun opettajat suorittavat alustavan arvostelun, joka valmistuu useimmiten viikon kuluessa kokeesta. Lopulliset tulokset ja arvosanat riippuvat kokeen vaikeusasteesta sikäli, että valtakunnalliset keskiarvot ja eri arvosanojen suhteelliset osuudet pyritään pitämään vuosittain vakiona. Ylioppilastutkintolautakunta voi myös jälkikäteen jossain määrin muuttaa esim. kielikokeiden pisteytystä. On siis huomattava, että ylioppilastutkinto on koulun toiminnasta täysin erillään oleva järjestely, josta vastaa ylioppilastutkintolautakunta.

Kokeen rakenne

Ylioppilastutkinnossa on suoritettava neljä pakollista koetta. Äidinkielen koe on kaikille pakollinen, lisäksi on suoritettava pakolliseksi kokeeksi valittuna kolme seuraavista neljästä vaihtoehdosta:

ruotsin kieli, vieras kieli, matematiikka, reaalikoe.

Ruotsin kielessä, vieraassa kielessä ja matematiikassa on kaksi eri tasoista koetta. Vähintään yhdessä näistä on suoritettava vaativampi koe. Lisäksi on mahdollista suorittaa ylimääräisiä kokeita. Näitä voivat olla matematiikan koe, reaalikoe ja ylimääräiset vieraat kielet.

Ilmoittautuminen ylioppilaskokeisiin

Kirjoituksiin osallistuminen vaatii ilmoittautumisen. Ilmoittautumisen aikataulusta saat tietoa nettisivuiltamme Ajankohtaista-osiosta, opinto-ohjaajalta sekä koulujemme toimistoista. Ilmoittautuessasi on kaikkien siihenastisten opintojen kyseisessä aineessa oltava suoritettu, niin että jäljellä ovat vain ohjelmassa olevat kurssit. Epäselvissä tapauksissa käänny opinto-ohjaajan puoleen tai kysy apua opettajiltamme. Kevään kirjoituksiin ilmoittautuminen on usein pian syksyn kirjoitusten tulosten julkaisun jälkeen ja syksyn kirjoituksiin ilmoittautuminen yleisesti kesäkuun alkuun mennessä.

Arviointi

Kokeet arvostellaan alustavasti koulun opettajien toimesta, mutta lopullinen arviointi tapahtuu ylioppilastutkintolautakunnassa. Arvostelusta, koetehtävistä, kompensaatiosta ym. tutkintoon liittyvistä asioista on yksityiskohtaisempaa tietoa abiturientin oppaissa, joita jaetaan kirjoituksiin osallistuville. Tarkempia tietoja löydät suoraan lautakunnan omilta verkkosivuilla http://www.ylioppilastutkinto.fi.

facebook