Ylioppilastutkinto

Osallistumisoikeus


Ylioppilastutkintoon voi ilmoittautua siinä vaiheessa, kun opintosuunnitelman mukaan tutkintoaineen pakolliset kurssit tulevat opiskelluiksi ennen kirjoituksia ja lukion oppimäärän vähimmäiskurssimäärä tulee täyteen. Hajauttamisen huomioiden opintosuunnitelmaa tehdään tällöin melko pitkäksi ajaksi eteenpäin, ja on hyvä arvioida mahdollisuudet sen läpiviemiseen realistisesti. Tutkinto on suoritettava kolmen kirjoituskerran aikana, ja samassa aikataulussa tulisi lukion oppimäärä saada kokonaan suoritettua.


Osallistuminen ja hajauttaminen


Ylioppilastutkintoon voi osallistua sekä keväällä että syksyllä. Tutkinto on suoritettava kolmen peräkkäisen kirjoituskerran aikana, siis kevät-syksy-kevät tai syksy-kevät-syksy. On mahdollista suorittaa tutkinto halutessaan myös yhdellä tai kahdella kirjoituskerralla.


Kokeiden ajoitus


Kokeisiin osana kuuluvat kuullun ymmärtämisen kokeet ja äidinkielen tekstitaidon koe aloittavat kevään tutkinnon helmikuun alussa. Muut kirjalliset kokeet ovat maalis-huhtikuussa. Syksyisin aikataulu on tiukempi. Kokeet järjestetään kielten kuunteluiden ja kirjallisten kokeiden osalta syyskuun aikana.


Ylioppilastutkinto järjestetään koulussa, mutta sitä valvoo ylioppilastutkintolautakunta, joka myös laatii tehtävät ja arvostelee suoritukset. Koulun opettajat suorittavat vain alustavan arvostelun, joka valmistuu useimmiten viikon kuluessa kokeesta. Lopulliset tulokset ja arvosanat riippuvat kokeen vaikeusasteesta sikäli, että valtakunnalliset keskiarvot ja eri arvosanojen suhteelliset osuudet pyritään pitämään vuosittain vakiona. Ylioppilastutkintolautakunta voi myös jälkikäteen jossain määrin muuttaa esim. kielikokeiden pisteytystä. On siis huomattava, että ylioppilastutkinto on koulun toiminnasta täysin erillään oleva järjestely, josta vastaa ylioppilastutkintolautakunta.


Kokeen rakenne


Ylioppilastutkinnossa on suoritettava neljä pakollista koetta. Äidinkielen koe on kaikille pakollinen, lisäksi on suoritettava pakolliseksi kokeeksi valittuna kolme seuraavista neljästä vaihtoehdosta:


ruotsin kieli, vieras kieli, matematiikka, reaalikoe.


Ruotsin kielessä, vieraassa kielessä ja matematiikassa on kaksi eri tasoista koetta. Vähintään yhdessä näistä on suoritettava vaativampi koe. Lisäksi on mahdollista suorittaa ylimääräisiä kokeita. Näitä voivat olla matematiikan koe, reaalikoe ja ylimääräiset vieraat kielet.


Uusimismahdollisuudet


Hyväksytyn kokeen voi uusia kerran. Parempi suoritus otetaan huomioon. Reaalikokeen saa uusia kahdesti, jolloin paras suoritus huomioidaan. Uusimismahdollisuudet voi käyttää myös vielä tutkinnon suorittamisen jälkeenkin. Ylioppilastutkinnossa hylätyn kokeen saa uusia kahdesti, aikaa on kolmen seuraavan tutkintokerran verran. Tutkintoa saa täydentää ilman aikarajoitusta sellaisella kokeella, mihin ei ole aikaisemmin osallistunut. Myös saman aineen laajemman kokeen suorittaminen täydentäjänä on mahdollista.


Ilmoittautuminen ylioppilaskokeisiin


Kirjoituksiin osallistuminen vaatii ilmoittautumisen. Ilmoittautumisen aikataulusta saat tietoa nettisivuiltamme Ajankohtaista-osiosta, opinto-ohjaajalta sekä koulujemme toimistoista. Ilmoittautuessasi on kaikkien siihenastisten opintojen kyseisessä aineessa oltava suoritettu, niin että jäljellä ovat vain ohjelmassa olevat kurssit. Epäselvissä tapauksissa käänny opinto-ohjaajan puoleen tai kysy apua opettajiltamme. Kevään kirjoituksiin ilmoittautuminen on usein pian syksyn kirjoitusten tulosten julkaisun jälkeen ja syksyn kirjoituksiin ilmoittautuminen yleisesti kesäkuun alkuun mennessä.


Arviointi


Kokeet arvostellaan alustavasti koulun opettajien toimesta, mutta lopullinen arviointi tapahtuu ylioppilastutkintolautakunnassa. Arvostelusta, koetehtävistä, kompensaatiosta ym. tutkintoon liittyvistä asioista on yksityiskohtaisempaa tietoa abiturientin oppaissa, joita jaetaan kirjoituksiin osallistuville. Tarkempia tietoja löydät suoraan lautakunnan omilta verkkosivuilla http://www.ylioppilastutkinto.fi.facebook