Kirjalista

Aikuislukion kirjat 2017-2018

Seuraavaksi on lueteltuna oppiaineittain kursseilla tarvittavat kirjat. Mikäli on jotain epäselvää, voit aina lähestyä aineenopettajia koulussa tai sähköpostitse. Kursseilla käytetään ensisijaisesti uusimpia painoksia kirjoista, mutta kannattaa tiedustella vanhojen painosten käyttökelpoisuutta.

ÄIDINKIELI

JUKOLA Tekstioppi ( SanomaPro ) ja JUKOLA 1-5 kurssikohtaiset tehtävävihkot

SUOMI TOISENA KIELENÄ

Kipinä 1-2 ja Kipinä 3-4 (Finn Lectura)

ENGLANTI

Kurssit 1-6: On Track

Kurssi ENA8: On Track

Syksyn ENA7-kurssi: Profiles 7, (Sanomapro)

Kevään ENA7-kurssi: On Track 7, (Sanomapro)

RUOTSI

Kurssit 1-7: Precis 1-7: (SanomaPro) Appel, Fagerholm, Johansson, ym.

ESPANJA

Entre Amigos (SanomaPro) Kautto, Laine, Lehmussaari: teksti- ja työkirja.

RANSKA

Escalier 1 (SanomaPro) Oppikirja on sama kaikilla kursseilla.

MATEMATIIKKA, LYHYT (UUSI ops)

Kurssi 1 (MAY1): .: MAY1 Luvut ja lukujonot (Otava) Halinen, Hähkiöniemi, Juhala, Kurvinen, ym.

Kurssit 2-6 (MAB2-MAB6) Huippu 2-6 (Otava) Halinen, Kurvinen, Ottelin, ym.

MATEMATIIKKA. LYHYT (VANHA ops)

Kurssit 1-7 (MAB1-MAB7) Summa 1-7 (WSOY) ) Etelämäki, Hellsten, Hirvonen, Nieminen

FYSIIKKA

Kurssi 1 (FY1) Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä (Sanomapro) Lehto, Havukainen, Maalampi, Leskinen

Kurssi 2 (FY2) Fysiikka 2 Lämpö (Sanomapro) Lehto, Havukainen, Maalampi, Leskinen

KEMIA

Mooli 1 ja 2 (Otava)

BIOLOGIA

Uuden OPSin mukaiset kurssit;

BIOS 1 – 3 (Sanoma Pro) Happonen ym.

Vanhan OPSin mukaiset kurssit:

BI4:Lukion Biologia, Ihmisen biologia, (Otava) Kokkonen ym.

BI5: Lukion biologia, Bioteknologia, (Otava) Kokkonen ym.

MAANTIEDE

GEOS 1-2 ( Sanoma Pro) Cantell ym.

GEOS 3-4 ( WSOYpro ) Anttila-Muilu ym.

FILOSOFIA

Argumentti 1, Johdatus filosofiseen ajatteluun (Sanoma Pro ) Hirvonen & Nyyssönen

Argumentti 2, Etiikka ( Sanoma Pro ) Hirvonen & Nyyssönen

TERVEYSTIETO

(3 kirjaa): TERVE- kirjasarja, SanomaPro, 9. uudistettu painos, 2016 + oma tietokone/läppäri

USKONTO

Uusi Arkki, vuoden 2016 painos

HISTORIA

HI 1: FORUM I (Otava) : Kohi, Palo ym.

HI 2: FORUM III Itsenäisen Suomen historia (Otava) Kohi, Palo ym.

HI 3: FORUM II (Otava) Kohi, Palo ym.

HI 4: Kaikkien aikojen historia 1, ihminen, ympäristö ja kulttuuri ( Edita )

HI 5 : Suomen varhaishistorian aikakirja , Ahtiainen, Aromaa ym.

HI 6 : Maailmankulttuurien aikakirja , Ahtiainen, Aromaa ym.

YHTEISKUNTAOPPI

FORUM 1, Suomalainen yhteiskunta (Otava) Kohi, Liuskari ym.

FORUM 2 Taloustieto (Otava) Kohi, Liuskari ym.

PSYKOLOGIA

PS 1: Lukion Psykologia Kurssi 1 /Harri Peltomaa ym. (Opintoverkko) tai Psykologian verkot: käsikirja /Harri Peltomaa ym. (Opintoverkko)

PS 2: Psykologian verkot: käsikirja /Harri Peltomaa ym. (Opintoverkko)

facebook