Kevään kirjoituksiin ilmoittautuminen

Tikkurila ja Martinlaakso · Aika 5.-25.11.2019

Ke­vään 2020 yli­op­pi­las­ko­kei­siin il­moit­tau­tu­mi­nen al­kaa ti 5.11. ja päät­tyy ma 25.11. Il­moit­tau­tua täy­tyy Wil­mas­sa ja sen jäl­keen on vie­lä eh­dot­to­mas­ti käy­tä­vä toi­mis­tos­sa, mis­sä täy­te­tään ja al­le­kir­joi­te­taan pa­pe­ri­lo­ma­ke.


facebook