Suomi toisena kielenä

Jos oppilaan äidinkieli on muu kuin suomi, hän voi opiskella suomea toisena kielenä. Tätä kutsutaan nimellä S2. S2-tunnilla harjoitellaan suomea vähän eri näkökulmasta kuin suomea äidinkielenä puhuvien tunnilla. S2-opetuksessa varmistetaan, että oppilas osaa sanoja ja kielioppia tarpeeksi hyvin pärjätäkseen kaikkien oppiaineiden tunnilla. Nykyään S2-opetuksen sisällöt muistuttavat jo paljon suomi äidinkielenä -tuntien sisältöjä. Kun oppilaan oppimääränä on S2, arvioinnissa voidaan paremmin ottaa huomioon se, että kielen oppiminen vaatii vielä aikaa.

S2-opetus järjestetään muun opetuksen yhteydessä tai erillisinä S2-tunteina S2-opettajan kanssa toisessa luokassa. Joskus sovitaan niin, että S2-opettaja ja luokanopettaja opetettavat yhdessä samassa luokassa.

Uomarinteen koulu

Rehtori 0405340612

Virka-apulaisrehtori 0503145607

Koulusihteeri 0503022931

Käyntiosoite: Uomarinne 2

Postiosoite: PL 2518

01030 Vantaan kaupunki