Arviointi Uomarinteen koulussa

Yleisopetuksen arviointi:

1. arviointi: syyslukukaudella toteutetaan oppilaan itsearviointi ja arviointikeskustelut osana vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä lokakuun loppuun mennessä

2. arviointi: oppilaille annetaan väliarviointi kirjallisena syyslukukauden päätteeksi

3. arviointi: oppilaille annetaan lukuvuositodistus kevätlukukauden päätteeksi

Uomarinteen koulu

Rehtori 0405340612

Virka-apulaisrehtori 0503145607

Koulusihteeri 0503022931

Käyntiosoite: Uomarinne 2

Postiosoite: PL 2518

01030 Vantaan kaupunki