Ohjeita

Opintojen seuranta

Opintoja seurataan Wilman avulla. Wilmassa on opintojen seurannan ja suunnittelun avuksi kehitetty lomakkeisto, jonka sisältöihin ja käyttöön kannattaa totutella alusta alkaen. Ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaajat antavat ohjeita opiskelusuunnitelman sekä tieto- ja viestintäteknologian henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatimiseen ja myös seuraavat niiden tekemistä ja toteutumista.

Lukiossa opiskelijan täytyy jatkuvasti olla selvillä suorituksistaan ja huolehtia mm. siitä, että jaksotodistukseen on merkitty oikein kaikki kurssisuoritukset ja valinnat. Virheellisistä tai puutteellisista merkinnöistä on kerrottava viivyttelemättä suoraan kurssin opettajalle, ryhmänohjaajalle tai opinto-ohjaajalle. Päävastuu seurannassa on kuitenkin opiskelijalla itsellään.

Oppimateriaali ja muut opiskeluvälineet

Opiskelija hankkii itse lukiossa tarvittavat opiskelumateriaalit, laskimen, muistiinpanovälineet ja kannettavan tietokoneen. Mahdolliset tehtäväkirjat hankitaan uusina. Kuvataiteen materiaalit on helpointa hankkia osallistumalla opettajien organisoimaan yhteishankintaan. Opiskelijakunta organisoi kirjojen yhteishankintoja. Joitakin oppikirjoja voi lainata kaupungin kirjastoista. Opiskelijan on itse huolehdittava, että kurssin oppimateriaali on hankittuna heti kurssin alkaessa.

Opinnoissa tarvitaan myös oma, kannettava tietokone. Osa oppimateriaaleista on sähköisiä. Kaikki yo-kokeet toteutetaan Abitti-koejärjestelmässä. Myös kurssikokeita toteutetaan tällä ylioppilastutkintolautakunnan koejärjestelmällä. Lisätietoa sähköisestä yo-tutkinnosta löytyy Opiskelu/Ylioppilastutkinto-osiosta. ‍

Käyttäjätunnukset koulun verkkoon?

Jokainen lukiolainen allekirjoittaa opiskelijaksi tullessaan Vantaan kaupungin opetusverkon käyttäjäsitoumuksen. Sitoumukseen tulee myös alaikäisen huoltajan allekirjoitus. Vain sitoumuksen allekirjoittanut saa käyttöönsä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan, joiden avulla pääsee kirjautumaan koulun tietokoneille. Käytännössä opiskelu ilman käyttäjätunnusta ja salasanaa on mahdotonta. Salasana täytyy vaihtaa säännöllisin väliajoin koulun koneilla, tästä lisätietoa lukuvuoden alkaessa.

Salasana unohtunut/vanhentunut opiskelijalla

Opiskelijalla on yksi käyttäjätunnus, jota hän käyttää kaikkiin koulun kautta tarjottaviin palveluihin (Wilma, GAFE ja O365) sekä kirjautumiseen koulun kannettaville tai pöytäkoneille. Salasana vaihdetaan Wilmassa. Tarvittaessa saat lisätietoa ja apua käymällä henkilökohtaisesti käyttäjätunnusasioista vastaavan opettajan luona: Tiina Laine, Kalevi Lyyra, Kati Parmanen tai Heli Toivonen. Salasanoja ei lähetetä sähköpostilla.

Huoltajien Wilma-tunnukset

Ykkösten huoltajat saavat postitse ohjeet, joiden avulla he voivat luoda huoltajatunnuksen/-tunnukset Wilmaan. Huoltajien Wilma-tunnuksiin liittyvissä ongelmatilanteissa ota yhteys koulusihteeri Elisa Kujansuuhun.

Voinko suorittaa päivälukion kursseja myös aikuis- ja etälukiossa?

Perustellusta syystä opiskelija voi suorittaa kursseja myös Sotungin etälukiossa ja aikuislukiossa. Asiasta on aina ennen kursseille ilmoittautumista neuvoteltava etukäteen opinto-ohjaajan kanssa.

Miten toimin, jos joudun olemaan poissa koulusta ?

Oppitunneilta voi olla poissa vain ryhmänohjaajan tai rehtorin myöntämällä luvalla tai sairauden vuoksi.Tällaiset syyt olla poissa oppitunneilta ovat asiallisia poissaolosyitä ja ne eivät vaikuta arvosanaan alentavasti. Sairastuneen tai muuten luvallisesti poissaolleen opiskelijan tulee kuitenkin aina pitää huolta, että oppitunneilla poissaoloaikana annetut tehtävät ja opiskellut asiat tulevat huolehdittua. Jos poissaolo sairastumisen vuoksi jatkuu useita päiviä, opiskelijan/huoltajan on ilmoitettava siitä mahdollisimman pian Wilma-viestillä kurssin opettajalle ja ryhmänohjaajalle.

Lomien hakeminen?

Tikkurilan lukiossa on käytössä Wilman sähköinen loma-anomus, joka löytyy Wilman ylävalikon Hakemukset ja päätökset -kohdasta. Alaikäiselle lupaa hakee huoltaja.

Hakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ja ennen anomuksen täyttämistä opiskelijan on kerättävä opettajilta ne tehtävät, jotka tulee tehdä poissaolon aikana. Tehtävälista kirjoitetaan sille varattuun kenttään hakemusta täytettäessä. Huom! Tehtävälista tarvitaan, muuten hakemusta ei voi lähettää.

1 - 2 koulupäivän poissaololupahakemuksen käsittelee ryhmänohjaaja, pidemmän ajan poissaolohakemuksen oman vuositason rehtori.

Perheen lomamatkat on syytä sovittaa koulun loma-aikoihin. Poissaololuvat on anottava jo ennen matkalippujen tilaamista. Risteilyt ja muut opiskeluryhmien tapahtumat on järjestettävä vapaa-ajalla niin, ettei niiden vuoksi tule poissaoloja. Koulu ei järjestä mitään risteilyjä eikä suosittele niille osallistumista.

Kanslian asiakaspalvelun aukioloajat?

Koulupäivinä kanslia on auki joka arkipäivä klo 9.30 - 12.30 pois lukien jakson päätösviikot, jolloin kanslia on auki klo 12.00 – 14.00

Kesällä kanslia on auki arkisin klo 9.30 – 12.30 juhannukseen saakka ja elokuussa. Heinäkuussa kanslia on suljettu, eikä esim. opiskelijatodistuksia toimiteta silloin.

Tikkurilan lukio

Valkoisenlähteentie 53

PL 4515

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Mari Aalto,
040 595 1530, mari.aalto(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (opiskelija- ja yo-asiat): Elisa Kujansuu,
050 302 9605, elisa.kujansuu(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (hankinnat, laskut ja yo-asiat): Kirsi Paaso,
050 302 9734, kirsi.paaso(at)vantaa.fi

twitter instagram youtube