Sähköiset kokeet ja oma kannettava

Sähköiset materiaalit ja kokeet

Lukio-opinnoissa käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja sekä pidetään sähköisiä kokeita. Niinpä opinnoissa tarvitaan alusta lähtien kannettavaa tietokonetta ja myös kuulokkeita. Uuden oppivelvollisuuslain mukaisesti syksyllä 2021 lukio-opintonsa aloittavat saavat oppimateriaalit ja kannettavan tietokoneen opintojen ajaksi koululta käyttöönsä (1.1.2021 perusopetuksen päättöluokalla Suomessa olleet). Abitti-kurssikoejärjestelmän ja ylioppilaskirjoituksissa käytettävän järjestelmän vaatimukset täyttävä kannettava tietokone soveltuu myös lukion aikana tapahtuvaan sähköiseen opiskeluun.

Kannettavan tietokoneen hankinta

Huom! Hankintaohjeet eivät koske syksyllä 2021 lukio-opintonsa aloittavia (1.1.2021 perusopetuksen päättöluokalla Suomessa olleita).

Abitti-kokeita järjestetään lukiossa heti ensimmäisen opiskeluvuoden syksystä lähtien. Abitti-kokeen alussa opiskelijan tietokone käynnistetään USB-muistitikulta. Kone lataa tikulta Linux-pohjaisen käyttöjärjestelmän (DigabiOS), joka toimii monenlaisilla tietokoneilla. Tähän mennessä Abitti-kurssikokeita on tehty yli 2000:lla eri tietokonemallilla. Parhaiten DigabiOS toimii muutaman vuoden vanhoissa tietokoneissa, koska näiden laitteiden vaatimat ajurit on jo ehditty sisällyttää käyttöjärjestelmään.

Kokeen suorittajan kannalta suurimmat tekniset haasteet Abitissa ja digitaalisessa ylioppilaskokeessa ovat koneen yhteensopivuuden varmistaminen ja myös koneen käynnistäminen USB-tikulta, jota harjoitellaan heti ensimmäisen jakson aikana.

Hyödyllistä luettavaa ennen koneen hankintaa:

Abitti-yhteensopivat tietokoneet (erityisesti kohdat Tarvittavat liitännät ja verkkoyhteydet, Yhteensopivuuden varmistaminen ja Tyypillisimmät yhteentoimivuusongelmat)

Opinnoissa tarvitset myös kuulokkeita, joten varmista, että sinulla on toimivat langalliset kuulokkeet. Langallinen hiiri helpottaa myös monesti työskentelyä. Kaikkien kannettavien tasohiiri (touchpad) ei toimi Abitti-koejärjestelmässä, joten silloin langallinen hiiri on välttämätön.

Abitti-koejärjestelmän käynnistäminen omassa kannettavassa

Abitti-koejärjestelmän käynnistämistä USB-muistitikulta eli boottaamista opetellaan yhdessä ohjatusti ns. boottaustuokiolla heti lukio-opintojen alkuvaiheessa ensimmäisen jakson aikana ja tarvittaessa myös myöhemmin.

Koneen boottausohje eli koneen käynnistäminen USB-tikulta

Boottaustuokiolla opiskelija:

 • harjoittelee ohjatusti boottaamista eli oman koneensa käynnistämistä Abitti-koejärjestelmään USB-muistitikulta
 • suorittaa Abitissa äänitestin ja testaa, toimivatko omat langalliset kuulokkeet koejärjestelmässä
 • tarkistaa, toimiiko hiiri normaalisti
  Huom! kokeissa kannattaa olla langallinen hiiri, joka kiinnitetään USB-porttiin
 • tarkistaa, toimiiko näppäimistö normaalisti
  USB-hiiri
  Esimerkki langallisesta USB-hiirestä
 • varmistaa, pystyykö liittymään WLAN-verkkoon eli langattomaan lähiverkkoon. Useimmat kurssikokeet tehdään langattomassa WLAN-lähiverkossa.
 • varmistaa, löytyykö omasta kannettavasta portti Ethernet-kaapelille. Jos porttia ei ole, pitää hankkia erillinen USB-porttiin kiinnitettävä adapteri Ethernet-kaapelia varten. Yo-kokeet tehdään Ethernet-verkossa.
 • laskee, onko omassa koneessa riittävästi USB-portteja Abitti-muistikulle ja muille USB-porttiin liitettäville välineille. Tarvittaessa pitää hankkia erillinen adapteri, jossa lisää USB-portteja ja siis myös Ethernet-portti, jos sitä ei ollut.
Kannettavan portit
USB-Ethernet
Esimerkki USB-porttiin kiinnitettävästä adapterista, jossa Ethernet-portti sekä lisää USB-portteja

Abitti-koejärjestelmässä käytettävissä olevat ohjelmat

Mitään ohjelmistoja ei tarvitse hankkia tai asentaa ennen lukio-opintojen alkua. Opiskelija saa opiskelunsa aikana ohjeet sekä tarvittavien ohjelmistojen hankintaan, asennukseen että opastusta niiden käyttämiseen.

Abitissa ja ylioppilaskokeessa käytettävissä olevat ohjelmat (YTL:n sivuilla)


Tikkurilan lukio

Valkoisenlähteentie 53

PL 4515

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Mari Aalto,
040 595 1530, mari.aalto(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (opiskelija- ja yo-asiat): Elisa Kujansuu,
050 302 9605, elisa.kujansuu(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (hankinnat, laskut ja yo-asiat): Kirsi Paaso,
050 302 9734, kirsi.paaso(at)vantaa.fi

twitter instagram youtube