Huoltajille

Opiskeluhuoltoryhmä

Tikkurilan lukion opiskeluhuoltotyötä johtaa rehtori. Opiskeluhuolto jaetaan ennaltaehkäisevään opiskeluhuoltotyöhön sekä opiskelijakohtaiseen opiskeluhuoltotyöhön. Ennaltaehkäisevästä opiskeluhuoltotyöstä vastaa yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR), johon kuuluvat rehtorin ja opinto-ohjaajien lisäksi opiskeluhuollon psykologi, lukiokuraattori, erityisopettaja, terveydenhoitajat sekä opiskelijakunnan edustaja. Opiskelijakohtaista opiskeluhuoltotyötä varten kootaan tapauskohtaisesti monialainen asiantuntijaryhmä, joka koostuu pääasiassa yhteisöllisen hyvinvointiryhmän jäsenistä.

Huoltajien Wilma-tunnukset

Ykkösten huoltajat saavat postitse ohjeet, joiden avulla he voivat luoda huoltajatunnuksen/-tunnukset Wilmaan. Huoltajien Wilma-tunnuksiin liittyvissä ongelmatilanteissa ota yhteys koulusihteeri Kirsi Paasoon.

Tikkurilan lukio

Valkoisenlähteentie 53

PL 4515

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Mari Aalto,
040 595 1530, mari.aalto(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (opiskelija-asiat/wilma): Kirsi Paaso,
050 302 9734, kirsi.paaso(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (yo-asiat): Sirpa Malva,
050 302 9605, sirpa.malva(at)vantaa.fi

twitter instagram youtube